Dzimtsarakstu nodaļas statistika

iesūtīts: 2012.01.06 13:12
Salīdzinājums pa gadiem

Dzimtsarakstu pakalpojumi

Pakalpojuma veids/ gads

2010

2011

Dzimšanas reģistrācija

215

202

Atkārtotas dzimšanas apliecības

188

198

Izraksti, izziņas no dzimšanas reģistra

92

76

Paternitātes atzīšanas iesniegumi, tiesas spriedumi par paternitātes noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un aizgādības tiesību atņemšanu

142

168

Laulību reģistrācija

103

93

Atkārtotas laulību apliecības

41

36

Izraksti no laulības reģistra

88

74

Atzīmes par laulību šķiršanu

57

85

Miršanas reģistrācija

371

377

Īpašais miršanas reģistrs

15

1

Atkārtotas miršanas apliecības

36

48

Izraksti, izziņas no miršanas reģistra

30

15

Reģistru ierakstu papildinājumi, labojumi

16

30

Vārda, uzvārda, tautības maiņas dokumentu sagatavošana

8

9

Citi saņemtie dokumenti

136

189

Citi nosūtītie dokumenti

421

386

Citas ceremonijas

1

0

 

Demogrāfiskā situācija

Gads

Iedzīvotāju skaits gada sākumā

Demogrāfiskā situācija

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

2009

28 139

215

391

-176

Vīr.

13 329 (47,4 %)

Siev.

14 810 (52,6 %)

2010

27 878

204

338

-134

Vīr.

13 208 (47,4 %)

Siev.

14 670 (52,6 %)

2011

27 601

190

331

-141

Vīr.

13110 (47,5 %)

Siev.

14491 (52,5 %)

 

Pašvaldības teritorija/gads

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

2010

2011

2010

2011

Madona

63

60

97

95

Aronas pagasts

11

8

18

12

Barkavas pagasts

9

8

27

24

Bērzaunes pagasts

12

13

14

20

Dzelzavas pagasts

10

8

20

12

Kalsnavas pagasts

15

15

29

24

Lazdonas pagasts

6

4

5

10

Liezēres pagasts

10

7

18

20

Ļaudonas pagasts

12

10

22

18

Mārcienas pagasts

7

4

14

14

Mētrienas pagasts

8

8

11

10

Ošupes pagasts

10

11

14

18

Praulienas pagasts

12

19

25

25

Sarkaņu pagasts

13

15

16

19

Vestienas pagasts

6

0

7

10

Bez noteiktas dzīvesvietas

0

0

1

0

KOPĀ:

204

190

338

331Dzimšana 

Kurš bērns pēc skaita mātei piedzimis / gads

2010

2011

Pirmais

91

91

Otrais

80

66

Trešais

29

25

Ceturtais

12

15

Piektais

1

3

Sestais

0

1

Septītais

2

1

Kopā:

215

202LaulībasNoslēgto laulību skaits

Laulātie pāri/gads

2010

2011

Viens vai abi laulātie Madonas novada iedzīvotāji

81

77

Abi laulātie ir citu novadu iedzīvotāji

22

16

Novada Dzimtsarakstu nodaļā kopā:

103

93

Laulības šķiršanaLaulības šķiršanas iestāde/gads

2010

2011

Tiesa

57

42

Zvērināts notārs

-

43

 KOPĀ:

57

85
Mirušo vecums

Vecums

2010

2011

0-10

0

2

11-20

4

1

21-30

4

7

31-40

6

9

41-50

16

10

51-60

42

36

61-70

72

61

71-80

80

104

81-90

94

85

91-101

20

16

KOPĀ

338

331