Madonas novada pašvaldības atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā 2019. gada 17. februārī

iesūtīts: 2019.02.11 08:47

Madonas novada pašvaldības atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā

un

Mētrienas pagasta pārvaldes atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā

2019. gada 17. februārī

Nolikums

Sacensību mērķis
Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. Noteikt 2019. gada labākos sportistus zemledus makšķerēšanā.

Vieta un laiks , kord. X641587.7 y281137.1
Mētrienas pagasta pārvaldes čempionāts notiek:

17. februārī no 08:00 – 11:00 Odzienas ezerā.

 

Madonas novada pašvaldības čempionāts notiek:
17. februārī no 12.00 līdz 15.00 Odzienas ezerā

Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās komandas un dalībnieki no Madonas novada pagastu pārvaldēm, kā arī no citiem Latvijas novadiem. Sacensībās komandu skaits netiek ierobežots. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā startē 3 sportisti, kā arī individuāli - neierobežotā skaitā. Visi, kuri pieteikti kādas komandas sastāvā, sacensību gaitā drīkst pārstāvēt tikai komandu, kurā viņi ir pieteikti.

Sacensību noteikumi
Mētrienas pagasta čempionātam pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā no plkst.7.00 līdz plkst. 7.40. Sacensību atklāšana - plkst. 8:00.

Madonas novada čempionātam pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā no plkst.11.30 līdz plkst. 11.50. Sacensību atklāšana plkst. 12:00.

Čempionāta galvenais tiesnesis Jānis Trops, tiesnesis Viktors Aleknavičs.
Sacensības notiek pēc LMSF zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.

Makšķerēšana sacensību rajonā, ieskaitot rezerves joslu, dienu pirms sacensībām nav atļauta, par to atbildīgs ir organizators. Sportistam jābūt diviem karodziņiem, ar ko atzīmēt savus āliņģus, makšķerējot vienā no tiem, karodziņam jāatrodas uz ledus ne tālāk kā 50cm no āliņģa. Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā vai kastē. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5 m viens no otra.

Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti (mormišku). Sacensību beigās sportisti ievieto zivis plastikāta maisiņā (kurus nodrošina sacensību rīkotāji) un nodod tiesnesim. Lomu svēršana notiek plkst 11:20 (Mētrienas pagasta čempionātam) un plkst. 15:20 (Madonas novada atklātajam čempionātam).

Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!

Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.

 

Dalības maksa
Dalība sacensībās ir bez maksas

Uzvarētāju noteikšana
Par uzvarētāju individuālā vērtējumā kļūst sportists ar vislielāko loma svaru. Vienāda loma gadījumā augstāku vietu iegūst sportists, kuram lielākā noķertā zivs. Komandu vērtējumā augstāko vietu iegūst komanda ar vislielāko loma svaru. Vienāda loma gadījumā augstāku vietu iegūst komanda, kurai ir lielākā noķertā zivs.

Uzvarētāju apbalvošana
Labākās trīs komandas tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām.
Uzvarētājs individuālajā vērtējumā, kā arī uzvarētāja komanda iegūst Madonas novada pašvaldības 2019. gada čempiona titulu zemledus makšķerēšanā.

Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām.

Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Trops

Kontakttālruņi: Jānis Trops- mob. 20371424.

Sīkāk par mača norisi uz vietas, sacensību dienā.

 

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »