Mainīts Madonas novada bērnu un jaunatnes čempionāta 64.lauciņu dambretē sacensību sākumu laiks

iesūtīts: 2018.09.04 09:05

Apstiprinu:  

Madonas novada pašvaldības 

sporta darba organizators 

Māris Gailums

29.08.2018

Madonas novada atklātais

Bērnu un jaunatnes čempionāts 64. lauciņu dambretē 2018./2019.m.g.

 N O L I K U M S

1. MĒRĶIS  UN  UZDEVUMI 

Popularizēt dambretes spēli bērnu un jauniešu vidū.  Noskaidrot labākos spēlētājus startam Latvijas Jaunatnes čempionātam.

2. LAIKS  UN  VIETA

Sacensības notiek Madonas pilsētas sporta centrā Gaujas ielā 13(3.kārta – 24.novembrī notiks Madonas pilsētas vidusskolā – Skolas iela 10) laika posmā no 2018. gada 13. oktobra līdz 2019. gada 27. aprīlim.

1. Pusgadā:

 

 

Fināls

13. oktobris

27. oktobris

24. novembris

08. decembris

2. Pusgadā:

 

 

Fināls

26. janvāris

23. februāris

23. marts

27. aprīlis

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 11:30 Sacensību sākums plkst. 12:00

3. VADĪBA 

Čempionātu atbalsta Madonas novada pašvaldība. Sacensības vada dambretes skolotājs Herberts Millers.

4. DALĪBNIEKI 

Sacensībās var piedalīties jaunieši līdz 19 gadu vecumam.

5. SACENSĪBU  NORISE 

Sacensības notiek pēc spēkā esošiem dambretes noteikumiem 7 kārtās ar apdomas laiku 10 min katram.

6. VĒRTĒŠANA 

Katram turnīra dalībniekam ieskaita izcīnītos punktus:   par uzvaru 2 punkti, neizšķirtu – 1 punkts, zaudējumu – 0 punkti. Meitenes un zēnus vērtēs atsevišķi šādās vecuma grupās:

6.1. cerību grupa

2011. dz.g. un jaunāki.

6.2. iesācēju grupa

2010., 2009. dz.g.

6.3. jaunākā grupa

2008., 2007., 2006. dz.g.

6.4. vidējā - vecākā grupa

2005., 2004., 2003., 2002., 2001., 2000. dz.g.

Gada noslēgumā uzvarētājus noteiks vērtējot 6 labākos posmus.  Uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu. Vienādu punktu gadījumā ņems vērā savstarpējo spēli pēdējā posmā. Grupas sastādītas ņemot vērā Latvijas jaunatnes čempionāta nolikumu. No 6.4.grupas tiks veidotas divas atsevišķas komandas dalībai Latvijas jaunatnes čempionātā.

7. APBALVOŠANA 

Katra pusgada finālā tiks apbalvoti 3 labākie katrā grupā ar medaļām – uzvarētājs ar kausu. Pusgada vērtējumā apbalvo pēc izcīnītajiem punktiem trīs labākajās kārtās. Gada kopvērtējumā tiks apbalvoti 6 labākie katrā grupā ar medaļām, pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā saņem kausus. Labākie spēlētāji iegūs tiesības pārstāvēt Madonas novadu Latvijas Jaunatnes čempionātā.

8. PIETEIKUMI

 Dalībniekus sacensībām piesaka skolas, kuru pārstāv dalībnieks vai viņa vecāki. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads. Dalība sacensībām jāpiesaka 3 dienas pirms norādītajiem datumiem:  pa e-pastu: hmillers@inbox.lv  vai ar īsziņu uz telefonu  29455052 (Herberts Millers)

VEIKSMĪGU  STARTU !

 

 

   

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »