“BĒRZAUNES PAGASTA ATKLĀTAIS FUTBOLA TURNĪRS 2017”

iesūtīts: 2017.06.21 09:05

NOLIKUMS

1.      Mērķis un uzdevumi

1.1       Sekmēt sabiedrības interesi par futbolu kā sporta veidu;

1.2       Sekmēt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;

1.3       Paaugstināt spēlētāju meistarību un noskaidrot futbola spēles un futbola konkursa uzvarētājus.

2.      Sacensību vadība

2.1.            Sacensības organizē un vada “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” ”;

2.2.            Galvenā sacensību koordinatore Iluta Kārkliņa

3.      Sacensību vieta un laiks

3.1.      Sacensības notiks 2017. gada 1. jūlijā, Bērzaunes pamatskolas sporta laukumā;

3.2.      Sacensību sākums plkst. 10:00;

3.3.      Komandu reģistrācija, dalībnieku precizēšana un pieteikumu pārbaude no plkst. 9:15;

3.4.      Sacensību diena un laiks var tikt pārcelts nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (stiprs vējš, slikta redzamība utt.).

4.      Dalībnieki

4.1.      Sacensībās drīkst piedalīties ikviens aktīva dzīvesveida piekritējs;

4.2.      Katrs dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienā komandā, kā arī futbola sacensību laikā nav atļauts pāriet citas komandas sastāvā;

4.3.      Komandai jābūt tērptai vienādas krāsas kreklos.

5.      PIETEIKUMI

5.1.      Komandu iepriekšējie pieteikumitiek pieņemti līdz 30. jūnijam:

·         Bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” telpās (Madonas novads, Bērzaunes pagasts, “Dambīši”, LV-4853);

·         Telefoniski pie sacensību galvenās koordinatores – Ilutas Kārkliņas ( +371 29832963)

5.2.      Komandā drīkst pieteikt ne vairāk kā 6 dalībniekus;

5.3.      Pieteikumā pretī spēlētāja vārdam un uzvārdam ir jābūt komandas kapteiņa parakstam, par to, ka viņš pats atbild par savu un komandas spēlētāju veselības stāvokli sacensību laikā (parakstās reģistrējoties sacensībām);

5.5.      Turpmākajā sacensību gaitā tie spēlētāji, kuri pieteikumā nav minēti, sacensībās iesaistīties nedrīkst.

5.6       Turnīra dienā netiek pieņemti komandu pieteikumi.

6.      Sacensību kārtība

6.1.      Turnīra spēles notiek Bērzaunes pamatskolas futbola laukumā;

6.2.      Spēles ilgums 7 min x 2 periodi;

6.3.      Spēles tiek organizētas 3 vecumgrupās:

·         Līdz 12 gadiem;

·         13 -  17 gadi;

·         No 18 gadiem.

6.4.      Komandā ir 4 laukuma spēlētāji un vārtsargs (drīkst būt 1 rezerves spēlētājs);

6.5.      Turnīra spēļu grafiks un spēles ilgums tiks noteikts atkarībā no pieteikto komandu skaita (ja turnīrā pieteikušas 8 un vairāk komandas tiek veidotas apakšgrupas);

6.6.      Par komandas neierašanos uz sacensībām tiek piešķirts zaudējums 0:5.

7.      Tiesāšana

Sacensības tiesā futbola sacensību organizatora nozīmētie tiesneši. Tiesnešu lēmums ir galīgs, to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pārstāvji.

8.      Sodi un disciplīnas pārkāpumi

Par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem (piemēram, par lamāšanos ar nepieklājīgiem vārdiem, vai žestu un izteicienu lietošana, par spļaušanu, tīšu speršanu spēlētājiem vai tiesnešiem, par draudēšanu tiesnesim vai spēlētājiem utt.) spēlētājam var tikt noteikta diskvalifikācija. Par konkrēto lēmumu pieņemšanu izlemj sacensību galvenais tiesnesis.

Atgādinām, ka alkohola lietošana sabiedriskās vietās ir aizliegta un spēlētāji manāmā alkohola reibumā pie spēlēšanas netiks pielaisti.

 

9.      Uzvarētāju noteikšana

9.1.      Turnīra komandu vietas nosaka pēc izcīnīto punktu summas:

·         Par uzvaru - 3p.;

·         Par neizšķirtu - 1p.;

·         Par zaudējumu - 0p;

9.2.      Vietu aprēķināšanai vienādu punktu summas gadījumā divām vai vairākām komandām, augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai:

·         Labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība);

·         Vairāk uzvaru visās spēlēs;

·         Labākā iegūto uz zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;

·         Lielāks vārtu guvums visās spēlēs;

9.3.    Vienādu punktu skaita gadījumā divām vai vairāk komandām 1.vietu nosaka pēcspēles metieni pa vārtiem.

10.  Izdevumi

10.1.    Izdevumus, saistītus ar sacensību organizēšanu, sedz biedrība “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts””;

10.2.    Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās, sedz paši sportisti (dalības maksa komandām vecumgrupā “ līdz 12 gadiem” un “13 – 17 gadi” ir 6.00 EUR, komandām vecumgrupā “18 - … gadi” ir 15.00 EUR).

11.  Medicīna

Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats spēlētājs. Katrai komandai ir jānodrošina elementāra pirmā medicīniskā palīdzība dažādos negadījumos vai traumu gadījumos.

12.  Apbalvošana

12.1.    Sacensību uzvarētāju komandas (I-III vieta) un to dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un kausiem;

13.  IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

13.1.    Organizatoriem ir tiesības mainīt vai papildināt šo nolikumu nepieciešamības gadījumā, informējot par to dalībniekus;

13.2.    Visas izmaiņas un sacensību nolikums tiks publicēts “Bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” ” mājaslapā www.bjarits.lv.

 

Organizatoriskie jautājumi:

Sacensību galvenā koordinatore:

Iluta Kārkliņa

Bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” jaunatnes lietu speciāliste

Tel. + 371 29832963

E-pasts karklina.iluta@gmail.com


Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »