Sociālie pakalpojumi ir vērsti uz dažādu sabedrības grupu vajadzību apmierināšanu, lai katram cilvēkam tiktu nodrošinātas sociālās un ekonomiskās vajadzības, labvēlīgi dzīves apstākļi, kā arī vienlīdzīgas iespējas piedalīties sabiedrības dzīvē. Sociālos pakalpojumus var sniegt gan valsts un pašvaldību izveidotas institūcijas, gan privātais sektors un nevalstiskās organizācijas - uzņēmējsabiedrības, biedrības un nodibinājumi. nevalstiskās organziācijas spēlē lielu lomu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, jo ir spējušas piedāvāt inovatīvus un finansiāli efektīvus risinājumus tādu problēmu risināšanā, ko nenodrošina valsts un pašvaldības pakalpojumi.
 

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »