Apstiprināta jaunā Madonas novada pašvaldības vadība

iesūtīts: 2017.06.29 17:42
Saskaņā ar iegūtajiem pašvaldību vēlēšanu rezultātiem Madonas novadā 3.jūnijā, 16.jūnijā notika pirmā Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, piedaloties ievēlētajiem 16 deputātiem, vienam (V.Rakstiņam) nepiedaloties slimības dēļ.

Pieņemtie sēdes lēmumi:

1.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 40.pantu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus: PAR - 10 balsis (Zigfrīds Gora,  Antra Gotlaufa, Gunārs Ikaunieks, Valda Kļaviņa, Guntis Ķeveris, Agris Lungevičs, Ivars Miķelsons, Andris Sakne, Aigars Šķēls, Gatis Teilis), PRET –  6 balsis (Andrejs Ceļapīters, Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis, Artūrs Grandāns, Andrejs Piekalns, Kaspars Udrass) Madonas novada pašvaldības dome par domes priekšsēdētāju ievēlējusi Agri Lungeviču.


2. Domes priekšsēdētājam ievēlēti divi vietnieki:
 • atklāti balsojot: PAR – 9 (Zigfrīds Gora, Antra Gotlaufa, Gunārs Ikaunieks, Guntis Ķeveris, Valda Kļaviņa, Agris Lungevičs, Ivars Miķelsons, Aigars Šķēls, Gatis Teilis,),  PRET – 1 (Andris Sakne), ATTURAS – NAV‌ par domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos - ievēlēts Zigfrīds Gora (noteiktos pienākumus veiks pastāvīgi 40 (četrdesmit) stundas nedēļā);
 • atklāti balsojot: PAR – 10 (Zigfrīds Gora, Antra Gotlaufa, Gunārs Ikaunieks, Guntis Ķeveris, Valda Kļaviņa, Agris Lungevičs, Ivars Miķelsons,  Andris Sakne Aigars Šķēls, Gatis Teilis),  PRET – NAV, ATTURAS – NAV par domes priekšsēdētāja vietnieku uzņēmējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības un komunālās saimniecības jautājumos - ievēlēts Ivars Miķelsons (noteiktos pienākumus veic pastāvīgi 20 (divdesmit) stundas nedēļā).
3. Saņemot 3 deputātu - Gunta Ķevera, Aigara Šķēla un Andreja Piekalna iesniegumus par deputāta pilnvaru nolikšanu, dome atklāti balsojot vienbalsīgi nolemj izbeigt šo deputātu pilnvaras pirms termiņa.

‌4. Vēlēšanu komisija apstiprinājusi 3 domes deputātus, kas ieņems iepriekšminēto deputātu vietas: Inese Strode, Aleksandrs Šrubs, Rihards Saulītis.


‌Madonas novada deputāti:
 • Agris Lungevičs - Zaļo un zemnieku savienība
 • Andrejs Ceļapīters - Partija "VIENOTĪBA"
 • Artūrs Čačka - "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"
 • Andris Dombrovskis - VIDZEMES PARTIJA
 • Zigfrīds Gora - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 • Antra Gotlaufa - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 • Artūrs Grandāns - Partija "VIENOTĪBA"
 • Gunārs Ikaunieks - Zaļo un zemnieku savienība
 • Valda Kļaviņa - Zaļo un zemnieku savienība
 • Ivars Miķelsons - Partija "Vienoti Latvijai"
 • Valentīns Rakstiņš - No sirds Latvijai
 • Andris Sakne - No sirds Latvijai
 • Rihards Saulītis - Zaļo un zemnieku savienība
 • Inese Strode - Partija "VIENOTĪBA"
 • Aleksandrs Šrubs - Zaļo un zemnieku savienība
 • Gatis Teilis - Zaļo un zemnieku savienība
 • Kaspars Udrass - Partija "VIENOTĪBA"


‌Informāciju iesūtīja: L.Liepiņa
‌Informāciju ievietoja: I.Riekstiņa
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »