MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2018. gada 21. augustā
Ievietots: 23/08/2018 plkst. 15:22
Labots: 23/08/2018 plkst. 15:30
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1313313 Par finansējuma piešķiršanu auto stāvlaukuma izbūvei un satiksmes organizācijai iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā (1.kārta) un būvuzraudzībaiAgris Lungevičs
2314314 Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Ceļinieki”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā-Agris LungevičsAgris Lungevičs
3315Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Liezēres pagastāAgris Lungevičs
4316Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Bērzaunes pagastāAgris Lungevičs
5317Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Bērzaunes pagastāAgris Lungevičs
6318Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Bērzaunes pagastāAgris Lungevičs
7319Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Liezēres pagastāAgris Lungevičs
8320Par zemesgabalu apvienošanuAgris Lungevičs
9321Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Praulienas pagastāAgris Lungevičs
10322Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Kalsnavas pagastāAgris Lungevičs
11323323 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 41-11, Madonā atsavināšanu-Agris LungevičsAgris Lungevičs
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »