MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2018. gada 19. jūnijā
Ievietots: 21/06/2018 plkst. 09:16
Labots: 21/06/2018 plkst. 09:18
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1244Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 7086 001 0041 8001Zigfrīds Gora
2245Par aizņēmuma ņemšanu gumijas seguma piegādei bērnu rotaļu laukumiem Madonas novada izglītības iestādēsZigfrīds Gora
3246Par finansējuma piešķiršanu gumijas seguma piegādei publiskā rotaļu laukuma aprīkošanai Madonas novada Sarkaņu pagastā, Biksēres ciemāZigfrīds Gora
4247Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Madonas pilsētāZigfrīds Gora
5248Par Lazdonas pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites centralizācijuZigfrīds Gora
6249Par 29.03.2018. saistošo noteikumu Nr.3 „Lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas sagatavošanu un nodošanu publiskai apspriešanai
Pielikums
Zigfrīds Gora
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »