4. MAIJA – BRĪVĪBAS SVĒTKU – BRUŅOTO SPĒKU DIENA MADONĀ

Lai iepazīstinātu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem arī tos iedzīvotājus, kuriem nav iespēju apmeklēt tradicionālo valsts svētku parādi 18.novembrī Rīgā, pirms vairākiem gadiem aizsardzības nozare aizsāka jaunu tradīciju – valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, 4.maijā, kādā no Latvijas novadiem organizēt Nacionālo bruņoto spēku dienu.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina uz satikšanos

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis” , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis – bērniem” bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.
iesūtīts: 26.04.2018lasīt tālāk »

Vingrošana Mētrienā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros vispārējo veselību veicinošās vingrošanas nodarbības aicināti apmeklēt Mētrienas pagasta iedzīvotāji.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Vingrošana Barkavā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros Barkavas pamatskolas sporta zālē tiks uzsāktas veselību veicinošas vingrošanas nodarbības speciālista vadībā.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Karjeras izglītība Praulienas pamatskola

Karjeras izglītība Praulienas pamatskolā tika realizēta audzināšanas darbības ietvaros. Līdzīgi kā šobrīd, tika plānoti un organizēti daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes bērniem un jauniešiem, kas palīdzēja bērnus ievirzīt karjeras pasaulē.
iesūtīts: 24.04.2018lasīt tālāk »

Fizikas skolotāju gūtā pieredze Ukrainā

LFSA (Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas) 27 cilvēku delegācija no š.g. 11. līdz 16. martam apmeklēja Ukrainu pieredzes apmaiņas, Latvijas un Ukrainas fizikas skolotāju savstarpējās sadarbības nodibināšanas nolūkā. LFSA delegācijas sastāvā bija fizikas skolotāji no visas Latvijas- vidusskolu , koledžu, ģimnāziju, kā arī RTU un LU pārstāvji, kas piedalās valsts pārbaudes darbu un valsts fizikas olimpiāžu satura veidošanā un organizēšanā.
iesūtīts: 24.04.2018lasīt tālāk »

Atzinības rakstu saņems Bruno Kokars!

Š. g. 3. maijā plkst. 15:00 Veselības ministrijā notiks ikgadējā, svinīgā apbalvojumu pasniegšana. Tās mērķis ir izteikt atzinību izcilām sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas nozares amatpersonām un darbiniekiem par ieguldīto darbu un nopelniem Latvijas Republikas attīstībā. Atzinības raksts šogad tiks pasniegts arī bijušajam SIA “Madonas slimnīca” valdes loceklim, priekšsēdētājam Bruno Kokaram. Sirsnīgi sveicam!
iesūtīts: 24.04.2018lasīt tālāk »

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 11. Panākta konceptuāla vienošanās par turpmāko VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbību.

Pagājuši jau gandrīz divi mēneši kopš š.g. 23. februārī no valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna” ēkas “Rupsalas”, Ošupes pagastā, Madonas novadā īsā laika periodā klienti tika pārvesti uz citiem sociālās aprūpes centriem, par iemeslu tam minot neatbilstošus sadzīves apstākļus.
iesūtīts: 20.04.2018lasīt tālāk »

Atbalstīts Latvijas sarkanā Krusta Madonas komitejas projekts

2017. gada 23. augustā Lielbritānijā reģistrēta labdarības organizācija ”Giving for Latvia” izsludināja pieteikšanos sociālās jomas projektiem. Projektus varēja iesniegt biedrības, nodibinājumi ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kuru mērķi un darbība ir vērsti uz sabiedriska labuma jautājumu risināšanu sociālajā jomā.
iesūtīts: 18.04.2018lasīt tālāk »

Uz svētkiem brauks visi!

Veiksmīgi noslēgušās XXVI VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKU deju (8. aprīlī) un koru (15.aprīlī) repertuāra pārbaudes skates Madonas apriņķa deju kolektīviem un koriem. Citējot deju skates žūrijas teikto: "Uzrādot lielisku sniegumu, uz svētkiem dosies visi deju kolektīvi!" un koru skates laikā teikto - "Ar šādiem punktiem! Un jums vēl ir šaubas?!"
iesūtīts: 17.04.2018lasīt tālāk »

Praktisko semināru cikls "PIEREDZEI VIENMĒR BŪS VĒRTĪBA"

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) rīko praktisko semināru ciklu "PIEREDZEI VIENMĒR BŪS VĒRTĪBA", uz kuru aicināti uzņēmumu, iestāžu, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību personāla vadības speciālisti.
iesūtīts: 13.04.2018lasīt tālāk »

Veselības diena Ošupē veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros aprīlī sāksies jaunu aktivitāšu cikls - veselības dienas pagastos. Pirmie uz veselīgām sarunām ar speciālistiem un kopīgu darbošanos tiek aicināti Ošupes pagasta iedzīvotāji un citi interesenti.
iesūtīts: 13.04.2018lasīt tālāk »

Pieejami lielie atkritumu maisi

Kā ik katru pavasari, arī šogad madoniešiem tiek piedāvāta iespēja saņemt lielos maisus, kur savākt tā saucamos "zaļos atkritumus". Šie maisi IR PIEEJAMI.
iesūtīts: 11.04.2018lasīt tālāk »

Orientēšanās diena Kalsnavas pagastā

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros, šī demokrātiskā sporta veida entuziasti un iesācēji aicināti piedalīties sacensībās Kalsnavas pagastā - Kāršu kalna mežā.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

LAD informē: no 11. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai

No šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Semināri par Vidzemes NVO projektu konkursiem

Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludinājis 2018. gada projektu konkursus Vidzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām trīs jomās: iniciatīvas Latvijas simtgadei, starpkultūru dialoga veicināšanai un mazākumtautību aktivitātēm. Katrā jomā pieejami 8000 eiro. 4. aprīlī Alūksnē, Gulbenē un Madonā notiks informatīvie semināri par šiem konkursiem.
iesūtīts: 03.04.2018lasīt tālāk »

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina uz satikšanos

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis” , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis – bērniem” bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.
iesūtīts: 18.04.2018lasīt tālāk »

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 9. Bīstamo koku izzāģēšana Madonā.

Jaunu apstādījumu ierīkošanas vai veco koku zāģēšanas vai to likvidēšanas pamatā pilsētā ir rūpīgi pieņemts lēmums. Ikreiz veicot šīs darbības, madonieši sarosās un ne reti tiek izteikti iebildumi, saņemti aizrādījumi. Tāpēc vēlamies viest notikušā skaidrību un panākt lielāku iedzīvotāju izpratni.
iesūtīts: 13.04.2018lasīt tālāk »

Līdz 16. aprīlim turpinās otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem

Ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem vēl līdz 16. aprīlim var pieteikties mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, paaugstinot savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju. Šajā pieteikšanās kārtā pieejamas mācības 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs 38 Latvijas pilsētās un novados.
iesūtīts: 13.04.2018lasīt tālāk »

Orientēšanās diena Liezēres pagasta Ozolos

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros orientēšanās sporta cienītāji un tie, kas tikai nolēmuši iepazīties ar tautā iemīļoto sporta veidu, aicināti iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina uz satikšanos

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis” , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis – bērniem” bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Jauniešus uz tikšanos aicina akrobātikas šova grupa “Street Warriors”

Lai par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējām uzzinātu pēc iespējas plašāks jauniešu loks, kā arī, lai gūtu iedvesmu no veiksmīgiem pieredzes stāstiem, Eiropas Komisija ir izstrādājusi starptautisku iniciatīvu “Network or Role Models”, kuras mērķis ir iedvesmot jaunieti līdzdarboties, mazināt atstumtību, radikalizāciju, kā arī veicināt sociālu iekļaušanu, aktīvu pilsoniskumu un piederību Eiropas vērtībām, radot vietu nopietnām un nenopietnām sarunām ar iedvesmas personām (Role Models)
iesūtīts: 07.04.2018lasīt tālāk »

Pasniegti Pateicības raksti 1991. gada barikāžu dalībniekiem

Lai godinātu un izteiktu pateicību tām personām, kuras 1991.gada barikāžu laikā parādīja drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, deva ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī morāli un materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus, Barikāžu piemiņas zīmes valde ik gadu pasniedz Pateicības rakstus.
iesūtīts: 04.04.2018lasīt tālāk »

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 8. Teritorijas sakopšanas darbi, iestājoties siltākam laikam.

Lai uzturētu tīrību un kārtību Madonas novada pašvaldības teritorijā, ir izdoti vairāki saistošie noteikumi, kā piemēram, Nr. 33 “Madonas novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo būvju (dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku) uzturēšanas un tām pieguļošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumi”, kas stājušies spēkā 2010. gada 16. novembrī, tāpat arī Nr. 14 “Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā”, kas stājušies spēkā 2010. gada 9. jūnijā. Katra Madonas novada iedzīvotāja – privātas vai juridiskas personas pienākums ir tos ievērot un attiekties pret tiem nopietni. Vēlamies par tiem atgādināt.
iesūtīts: 29.03.2018lasīt tālāk »

Kanādas vēstnieka vizīte Madonas novadā

28. martā reģionālo vizīšu ietvaros Madonas novadu apmeklēja Kanādas pilnvarotais un ārkārtējais vēstnieks Latvijā, Lietuvā un Igaunijā Alēns Osērs (Alain Hausser). Vizītes mērķis bija iepazīties gan ar interešu izglītības iespējām Madonā, gan ar uzņēmējdarbības vidi novadā.
iesūtīts: 29.03.2018lasīt tālāk »

Karjeras izglītība Madonas pilsētas vidusskolā

Kas ir karjera? Kur iegūt profesionālo izglītību? Vai visu mūžu būs jāstrādā vienā profesijā? Vai mana izvēle ir pareiza? Vai izvēlētā profesija pēc 10 gadiem būs vajadzīga darba tirgū? Ko es varu un gribu dzīvē sasniegt? Kas es būšu?
iesūtīts: 26.03.2018lasīt tālāk »

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) kā mācību metode

SMU mācību metode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un līdzdarbošanos. Tā ietekmē mācību satura attīstību, kas paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspēju attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.
iesūtīts: 26.03.2018lasīt tālāk »

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017.gada oktobra līdz 2019.gada februārim īsteno projektu „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Projektu finansiāli atbalsta ASV vēstniecība. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta uzdevums ir izstrādāt jauniešu medijpratības programmu un mācību materiālus, kas aprobējami un integrējami Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību saturā.
iesūtīts: 26.03.2018lasīt tālāk »
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »