Festivāls "ZEM VIENAS SAULES"

iesūtīts: 2017.10.09 14:12
Madonas novada biedrība “Mēs saviem bērniem” ielūdz uz biedrības rīkoto festivālu “Zem vienas saules” 20.oktobrī pulksten 12.00 Madonas pilsētas kultūras namā notiks mūzikas - deju festivāls “Zem vienas saules - 2017”, kas tiek rīkots gatavojoties Latvijas simtgadei, ar vēlmi veicināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti un cilvēku ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem integrēšanos mūsdienu mainīgajā sabiedrībā...Festivāla mērķi un uzdevumi:
- Veicināt sadraudzību starp invalīdu biedrībām Vidzemes un Latgales reģionā. 
- Sniegt iespēju sadarboties ar vienaudžiem un citām vecuma grupām.
- Rast šiem bērniem, jauniešiem iespēju parādīt savus talantus un spējas.
- Iepazīstināt festivāla dalībniekus ar Madonas novada, Madonas pilsētas paaudžu kultūrmantojumu un vēsturi.

Festivāla noslēguma kopdziesma “Ripo saulīt”, vārdi turpinājumā!

Kontakttālrunis - 28601768 Elita
Koordinators - 29219069 Kristīne
e-pasts: saviemberniem@inbox.lv

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »