Ielūdzam Madonas novadniekus Barkavā

Notiek: 6. februāris 15:00 - 16:40
BARKAVA;

2016. gads Madonai aizritēs 90 gadu zīmē/ Mēs, madonieši, vēlamies dalīties savā priekā un apmeklēt pagastu vietas, lai uzaicinātu novada ļaudis uz kopīgiem Madonas svētkiem jūnijā, jo, nenoliedzami, katrs no Madonas novada ļaudīm ikdienā ir saistīts ar novada centru.

Mūsu „dzīvais ielūgums”  -  Madonas kultūras dažādā spektra  koncerti, tikšanās, izstādes. Pirmie „Ielūgumi” dosies pie adresāta š.g.6.februārī plkst.15.00 Barkavā un plkst.19.00 Degumniekos, kur viesosies Madonas pūtēju orķestris (diriģents Andrejs Cepītis), jauniešu vokālā grupa The Sound effect( vadītāja Ilze Rijniece), jauniešu dramatiskais kolektīvs ( režisore Aija Špure) un TDA Vidzeme ( vad Andris Ezeriņš) . Nākošais „Ielūgums” ceļos 14.februārī uz Sarkaņiem tautas namu Kalnagravas, ar kokļu ansambli Rasa ( vadītāja Inese Ābola), deju kolektīvu Atvasara ( vad. Maija Rijniece), 1.-2.klašu tautisko deju kolektīvu ( vadītāja Gunta Beķere) un mūsdienu deju grupu Aliens ( vad.Ināra Cakule).

  Uz tikšanos! Madona - pilsēta, kurā esi gaidīts!

Informāciju iesūtīja: Ināra Cakule  Madonas pilsētas kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Mob.tālr.: 26339045.