Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolai 70 …

Notiek: 28. novembris 12:00 - 12:00
MADONA; 12.00 Madona; 13.00 Vistiņlejas kapi, Praulienas pagasts; no 14.00 Madona

Septiņdesmit gadi… Daudz vai maz?! Ja runājam par cilvēku - jā, jo par jaunu tā kā vairs nevarētu saukt. Runājot par skolām - tur gan valda “mūžīgā jaunība”. Ja vien to varētu attiecināt uz skolotāju kolektīvu...

Skolas ilggadējie direktori ir bijuši četri: skolas dibinātājs un pirmais direktors Jānis Stabulnieks, tad Jānis Beitiks (1958 - 1968), Pēteris Rudzītis (1968 - 1976), un Artis Kumsārs, kurš vislielāko savu dzīves daļu ziedojis mūzikas skolai, pilsētas kultūras dzīvei un Latvijas mūzikas skolu pastāvēšanai - 35 gadu garumā (1976 - 2011). Ar milzīgu interesi sekodams savas dzīves laika kultūras un mūzikas notikumiem, Kumsārs neatlaidīgi cēla saulītē padomju gados dziļi pagrabu velvēs ieslēgtās latviešu mūzikas mākslas vērtības: latviešu mūzikas svētku organizēšana, latviešu mūzikas nošu materiālu vākšana skolas bibliotēkai un darbošanās folkloras laukā. Ar pilnu jaudu latviešu mūzikas svētku organizēšanā, sagatavošanā nu jau četrus gadus turpina jaunais mūzikas skolas direktors Mārtiņš Bergs.

Mūsu audzēkņiem ir teicami panākumi zonālajos un republikas konkursos, kā piemēru minot šīs vasaras skolēnu dziesmu svētkus: mūzikas skolas korim (vad. Ija Voiniča) - Zelta diploms, simfoniskajam orķestrim (vad. Mārtiņš Bergs) - I pakāpes diploms ar izcilību (kolektīvs pēc skates rezultātiem šobrīd ir labākais simfoniskais orķestris valstī), pūtēju orķestrim (vad. Arturs Kloppe) - I pakāpes diploms ar izcilību. Un tas viss, pateicoties skolotāju mūžīgajai neatlaidībai, nežēlojot stundas darbam ar bērniem, jo mūsu skolā nekad nav bijis traucējošais “stingrās rokas” vadības stils.

Skolas mācību darbā liela uzmanība pievērsta kolektīvajai muzicēšanai un ansambļu spēlei. Direktora M.Berga jaunievedums - muzicēšana ar orķestri. Katras nodaļas (pianistu, pūtēju, akordeona, kokles un kora klases) audzēkņu savstarpējā konkursā tiek izvirzīti audzēkņi, kuri spēlē ar skolas simfonisko orķestri, kurā savukārt labākajiem tiek dota iespēja koncertēt ar Vidzemes augstienes kamerorķestri.

Mūsu skolas vārds ir iegājis starptautiskajā apritē, rīkojot pianistu konkursus, veltītus mūsu novadnieka, komponistam Jānim Norvilim, kura vārdā nosaukta mūsu skola. Konkursa iniciatore un organizatore ir klavieru nodaļas vadītāja Ilze Tomsone.

Sagaidot jubileju neiztikt bez ieskaņu koncertiem:


Taču paši nozīmīgākie jubilejas pasākumi būs 28.novembrī
(reģistrēšanās no plkst. 12.00):
plkst. 13.00 Arta Kumsāra piemiņas vietas atklāšana Vistiņlejas kapos
plkst. 16.00 Jubilejas svinīgais pasākums Madonas kultūras namā

Laipni aicināti visi interesenti!

J.Norviļa Madonas mūzikas skolas kolektīva vārdā skolotāja Līga Reinsone.

Informāciju iesūtīja: J.Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors Mārtiņš Bergs.
Tālr.: 648 60628.

‌Ievietoja:
‌Inga Arāja

 
 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »