Saruna par meteoroloģiju un Jāni Barloti

Notiek: 24. septembris 10:00 - 11:30
MADONA; Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Izstāžu zāles, Skolas iela 10a

Pirms 120 gadiem Praulienā dzimušā Jāņa Barloti (16.9.1895.-1965.) mūžs tiešām bijis gana dažāds. Viņš gatavojās kļūt par lauksaimnieku, agronomu, taču vairāk nekā 20 gadus vadīja Latvijā meteoroloģisko biroju. Pēc Otrā pasaules kara ilgāk nekā gads padomju filtrācijas nometnē, pēc tam grūtības ar darba atrašanu. Šai laikā tapušais “Dzīves apraksts” trijās burtnīcas lappusēs ir krietni izvērstāks par šodien ierasto “curriculum vitae”. Tas pastāsta daudz, kaut ne visu.

Savā ziņā interesantākā man liekās novadnieka pirmā saskare ar meteoroloģiju. Divdesmit gadu vecumā pēc iesaukšanas karā viņu iedalīja tam laikam jaunajā ķīmisko ieroču vienībā. Darbošanās ar indīgajām gāzēm prasīja paredzēt laika apstākļus - vēja virzienu un stiprumu, nokrišņus. Priekuļu lauksaimniecības skolas beidzēju norīkoja meteorologu kursos. Tur gūtās zināšanas ļāva 1920.gadā uzņemties Latvijas meteodienesta veidošanu Zemkopības ministrijas pakļautībā. Laika prognozēšana pirms 80-90 gadiem bija vajadzīga tāpat kā šodien. Ne vienmēr tā izdevās pilnīgi pareiza. Zīmīga ir četrrinde pie Valērija Zosta sarža 1931.gada janvāra “Atpūtā”:
     Barloti paredz vētru, krusu,
     Bet vecais Dieviņš smejas klusu.
     “Tev neuzminēt manus plānus -
     Es saulē karsēšu tev sānus!”
Pateicoties dēla saglabātajiem materiāliem Madonas muzejs sagatavojis nelielu Jānim Barloti veltītu izstādi. Tajā atgādinām arī par vēl vienu meteoroloģiskā biroja darbinieku Alfredu Zirnīti (1894-1973) no Lubānas (tagad Ošupes) “Kokājiem”, viņa dzimšanas diena 20.septembrī. Piecdesmitajos - sešdesmitajos gados iznāca vairākas viņa grāmatas par meteoroloģiju. Parādīsim arī dažus foto no “Gureļu” novērošanas punkta - Madonas meteostacijas priekšteča.


Meteorologs, praulēnietis Jānis Barloti (1895-1965)

Sinoptiķis, ošēnietis Alfrēds Zirnītis (1904 – 1973)


Gureļu (pie Gaiziņa) meteostacija un vadītāja Otīlija Baltpurviņa

Informāciju sagatavoja: Madonas muzeja vadošais pētnieks Indulis Zvirzgdiņš.

‌Ieeja: bez maksas.

‌Informāciju iesūtīja: Izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde.
‌Tālr.: 64823844.
Mob.tālr.: 00 371 29418187.

‌Ievietoja:
‌Inga Arāja