PIESAKIES KULTŪRAS JAUNUMIEM

Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi Madonas novadā

Notiek: 18. aprīlis 18:00 - 28. aprīlis 15:00
MADONA; Madonas pilsēta un Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Kalsnavas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Vestienas pagasti

Šajā ziņu ierakstā pieejams iesūtītās informācijas apkopojums par Lieldienu dievkalpojumiem Madonas novadā.

BARKAVAS PAGASTĀ
Barkavas Romas katoļu draudzē

Lielajā Piektdienā, 19.aprīlī, pulksten 15:00 Krustaceļš, dievkalpojums
Lielajā Sestdienā, 20.aprīlī, pulksten 19:00 Sv. Mise
Kristus Augšāmcelšanās. 21.aprīlī, pulksten 10:00 Sv.Mise
Otrajās Lieldienās, 22.aprīlī, pulksten 10:00 Sv.Mise

BĒRZAUNES PAGASTĀ
Bērzaunes Evaņģēliski luteriskajā draudzē

21.aprīlī pulksten 07:00 Lieldienu rīta - Kunga Jēzus Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums

KALSNAVAS PAGASTĀ
Kalsnavas Romas katoļu draudzē

Otrajās Lieldienās, 22.aprīlī, pulksten 09:00 Sv. Mise

Pareizticīgo draudzē
28.aprīlī pulksten 11:00 PASHA (ПАСХА)

LIEZĒRES PAGASTĀ
Evaņģēliski luteriskajā draudzē

21.aprīlī pulksten 09:00
Kristus Augšāmcelšanās svētku - Lieldienu dievkalpojums

ĻAUDONAS PAGASTĀ
Ļaudonas Evaņģēliski luteriskajā draudzē

Lieldienu laikā dievkalpojumi Kristus Augšāmcelšanās kapelā nenotiks, jo Lielajā piektdienā 19.aprīlī, brauksim uz Varakļāniem, kur pulksten 12:00 notiks Krusta ceļš, un uz Lieldienu dievkalpojumu 21.aprīlī brauksim uz Rēzekni, kur pulksten 12:00 dievkalpojums ar sadraudzību. Jā kādam ir vēlēšanās piedalīties, pieteikšanās pie draudzes priekšnieka Jāņa Uberta (26460107).

MADONAS PILSĒTĀ
Madonas Evaņģēliski luteriskajā draudzē

18.aprīlī pulksten 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
19.aprīlī pulksten 14:00 Ekumēniskais Lielās Piektdienas krustaceļš (no Madonas Romas katoļu baznīcas uz Lazdonas luterāņu baznīcu)
20.aprīlī pulksten 22:30 Lieldienu nakts dievkalpojums
21.aprīlī pulksten 12:00 Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums

Madonas Romas katoļu draudzē

19.aprīlī pulksten 14:00 Ekumēniskais Lielās Piektdienas krustaceļš (no Madonas Romas katoļu baznīcas uz Lazdonas luterāņu baznīcu)
19.aprīlī pulksten 17:30 Kunga Jēzus Kristus ciešanu liturģija
20.aprīlī pulksten 20:00 Kunga Augšām celšanās svētku vigīlija.
21.aprīlī pulksten 08:00 Lieldienu rīta procesija un Sv. Mise

Ekumēniskais Lielās Piektdienas krustaceļš (no Madonas Romas katoļu baznīcas uz Lazdonas luterāņu baznīcu)
Visi interesenti laipni aicināti piedalīties, ejot visu ceļu līdzi vai sagaidot gājējus pie stacijām.
Krustaceļa stacijas:
1.    Madonas Romas katoļu baznīca, Liepājas iela 13  
2.    Kalna un Daugavas ielu krustojums
3.    Madonas pilsētas sporta centrs, Gaujas iela 13
4.    Madonas Valsts ģimnāzija, Valdemāra bulvāris 2a
5.    Madonas pilsētas kultūras nams, Raiņa iela 12
6.    Madonas lūgšanu kapela, Raiņa iela 5
7.    Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1
8.    Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Madonas daļa, Saules iela 8
9.    Tirdzniecības un atpūtas centrs „Efeja”, Saules iela 30
10.    Saules un Rūpniecības ielu krustojums
11.    Madonas slimnīca, Rūpniecības iela 38
12.    Liseskalna kapi
13.    Lazdonas Sv. Trijādības pareizticīgo baznīca, Rūpniecības iela 75
14.    Lazdonas luterāņu baznīca, O.Kalpaka iela 21

Pareizticīgo draudzē
20.aprīlī pulksten 17:00 Vakara dievkalpojums
Pūpolu svētdienā, 21.aprīlī, pulksten 09:00 Liturģija un pūpolu iesvētīšana
27.aprīlī pulksten 20.00 Svēto Apustuļu darbu lasījumi. Grēksūdze
27.aprīlī pulksten 23:00 Visnakts kalpojums. PASHA (ПАСХА)
 
MĀRCIENAS PAGASTĀ
Pareizticīgo draudzē

20.aprīlī pulksten 09:00 Dievkalpojums. Liturģija
28.aprīlī pulksten 09:00 PASHA (ПАСХА)

VESTIENAS PAGASTĀ
Vestienas Evaņģēliski luteriskajā draudzē

18.aprīlī pulksten 18:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
21.aprīlī pulksten 13:00 Kunga Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums


Informācija sagatavota 2019.gada 16.aprīlī
Rediģēts: 17.04.2019..

Informāciju apkopoja un sagatavoja
Inga Arāja
Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļas
galvenā speciāliste kultūras darba organizatore
Tālr. 00 371 64860579, 27868891
inga.araja@madona.lv
http://www.madona.lv

 
 
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »