PIESAKIES KULTŪRAS JAUNUMIEM

Madonas bērnu jauniešu centra teātra pulciņa iestudējums - lasījums "Vai Latvija ir vainīga?..."

Notiek: 2. maijs 14:00 - 15:00
VESTIENA; Vestienas tautas nams, "Dainas", Vestienas pagasts

"Viņi jau ir uz perona! Laura jūt svaigu vējiņu, siltu saules gaisu, tas apņem Lauru no galvas līdz kājām, paceļ augšup, ai, nudien, joki - gaiss ceļ Lauru gaisā, gaiss ceļ Lauru gaisā! Laurai gribas smieties un ļauties, jo tas taču ir Latvijas gaiss, gribas ielaisties Latvijas gaisam klēpī. Saļogās ceļgali, noreibst galva, viņa paklūp, nekas, viss ir labi, gaiss, vienīgi gaiss - tas nevar noturēt tik smagu Lauru. Gaiss jau nevarējas zināt, ka Laura būs tik liela. Viņa jūt, cik Latvijas gaiss ir mīļš pret Lauru, cik vējiņš ir labs. Gaiss pazīst Lauru. Vējiņš pazīst Lauru. Tāpat kā zaļā zāle, tāpat kā zilā debess, tāpat kā perons. Visi Lauru pazīst!’’. Par romānu "Pieci pirksti" Māra Zālīte saņēma Latvijas Literatūras gada balvu 2013.

Madonas bērnu jauniešu centra teātra pulciņa iestudējums - lasījums "Vai Latvija ir vainīga?..." pēc Māras Zālītes autobiogrāfiskā romāna "Pieci pirksti".
Režisore Dace Ādamsone.

Ieeja: bez maksas.

Informāciju iesūtīja: Vestienas pagasta kultūras pasākumu organizatore Jolanta Bardziņa.
Mob.tālr.: 00 371 26807209.

‌Ievietoja:
‌Inga Arāja