Pasākums „Cilvēks un laiks”

Notiek: 23. novembris 17:00 - 18:30
BARKAVA; Barkavas pagasta pārvaldes zāle

Novadnieka Henrika Trūpa - Tropa grāmatas „Pastaiga dzīves atmiņās” prezentācija.

Informāciju iesūtīja: Barkavas kultūras nama direktores p.i. Dacīte Tomiņa.
Mob.tālr.: 00 371 20047048.

Ievietoja:
‌Inga Arāja