PIESAKIES KULTŪRAS JAUNUMIEM

"Vai vērdiņš vēl dzīvs..."

Notiek: 12. oktobris 19:30 - 20:30
VESTIENA; Vestienas pagasta tautas nams, "Dainas", Vestienas pagasts

Dzejnieka Alfrēda Putniņa (1919-2009) dzīves ceļš ir latviešu leģionāru traģēdijas ceļš. Tas ir Sibīrijas elles ceļš 10 gadu garumā. Tas ir 40 gadu garš ceļš bez iespējas publicēties savā tēvzemē. Tomēr Alfrēds Putniņš nevar nerakstīt, un viņš atrod iespējas izsūtīt savus dzejoļus aiz dzelzs priekškara...

Jau no 1955.gada tie publicēti Amerikas un Kanādas latviešu izdevumos. Latvijā tikai pēc neatkarības atjaunošanas īsā laikā tiek izdoti vairāki viņa dzejoļu krājumi. Alfrēda Putniņa dzeja ir kā viens vienīgs kliedziens - gan bezgala sāpīgs, gan gavilējošas mīlestības pilns kliedziens savai tēvzemei.

Vestienas tautas namā Sarkaņu amatierteātra “Piņģerots” veltījums Latvijas simtgadē - Alfrēds Putniņš “Vai vērdiņš vēl dzīvs".

Dzeju runā un Edgara Janovska mūziku izdzied Valentīna Gailīte, Kristīne Ozola, Edgars Janovskis, Aigars Krīgerts un Viktors Leimanis.
Scenārija autore un režisore Gunta Apele.

Ieeja bez maksas.

Informāciju iesūtīja: Vestienas pagasta kultūras pasākumu organizatore Jolanta Bardziņa.
‌Mob.tālr.: 00 371 26807209.

‌Ievietoja:
‌Inga Arāja