Svecīšu vakari Aronas pagastā

Notiek: 6. oktobris 17:00 - 19:00
ARONA; Līdēres vecie kapi un Līdēres jaunie kapi, Aronas pagasts

Kad iestāsies veļu laiks, atnāciet iedegt piemiņas liesmiņas Līdēres vecajos un jaunajos kapos:

6.oktobrī pulksten 17:00  Līdēres vecajos kapos;
6.oktobrī pulksten 18:00  Līdēres jaunajos kapos.

Informāciju iesūtīja: Aronas pagasta Lauteres kultūras nama direktore Rudīte Prikule.
Mob.tālr: 00 371 26531050.

Ievietoja:
‌Inga Arāja
 
 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »