Baznīcu nakts aktivitātes Madonā

Notiek: 1. jūnijs 17:45 - 2. jūnijs 00:00
MADONA; Madonas Romas katoļu baznīca, Lazdonas evaņģēliski luteriskā baznīca, Septītās dienas adventistu Madonas draudze

Latvijas Baznīcu nakts aktivitātēs dalību pieteikuši ap 170 dievnami. Aktīvi iesaistījušās arī 3 Madonas baznīcu draudzes, apmeklētājiem piedāvājot interesantas un saturīgas vakara programmas.


Madonas Romas katoļu baznīca
Liepājas iela 13, Madona

17.45 -18.00 Baznīcas zvani ieskandina Baznīcu nakti.
18.00 -19.00 Svētā Mise.
18.00 -24.00 Bībele (iespēja uzdevumiem, izmantojot Sv.Rakstus).
18.00 -24.00 Foto izstāde baznīcā par draudzes vēsturi.
19.00 -21.00 Darbnīca bērniem (svētceļnieku mājiņā līdzās baznīcai).
19.00 -19.30 Dzied jauktais koris “Madona”.
19.00 -20.00 Pārgājiens ar uzdevumiem jaunāko klašu skolēniem (baznīcas dārzā).
19.30 -20.00 Spēlē draudzes kokļu grupas dalībnieki.
‌20.00 -20.20 Sakrālās dejas.
‌20.20 -21.00 Mielasts (baznīcas dārzā).
‌21.00 -21.15 Tēvreize un Latvijas himna.
‌21.15 -22.00 Slavēšana draudzes mūziķu vadībā.
‌22.00 - 23.00 Skrējiens ar lāpu apkārt Madonai, iezīmējot Latvijas kontūru.
‌22.00 -23.00 Adorācijas lūgsnas baznīcas klusumā.
‌23.00 -24.00 Vakarēšana ar dziesmām pie ugunskura (baznīcas dārzā).

Lazdonas evaņģēliski luteriskā baznīca
‌O. Kalpaka iela 21, Madona

18.00 -18.30 Svētbrīdis, vada mācītājs Rolands Pētersons.
‌18.30 -19.00 Smilšu kino, Smilšu kino grupa no Rīgas demonstrēs Smilšu kino.
‌19.00 -20.00 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas kora un dalībnieku koncerts. Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi sniegs koncertu, kas iepriecinās klausītājus ar katra bērna Dieva dotā talanta izpausmēm.
‌19.00 -21.00 Smilšu kino komanda vadīs aktivitātes bērniem. Ļausim bērniem pašiem iemēģināt rociņas smiltīs - un ne tikai...
‌20.00 -20.40 Slavēšanas grupas koncerts. Koncertā piedalīsies mūsu draudzes slavēšanas ansamblis un ģitārists Ilvis Faubaums no Rīgas Krusta draudzes.
‌21.00 -21.45 Lūgšana Mūsu Tēvs... Pēc  lūgšanas  lekcija  par  himnas  ,,Dievs  svētī  Latviju''  vēsturisko  skaidrojumu  un  vārdu skaidrojums. Lekciju vadīs māc. R. Pētersons un lektors Viesturs Rikveilis.
‌22.00 -23.00 Ērģeļmūzikas koncerts. Koncertu sniegs draudzes ērģelniece Ilze Tomsone.

Septītās dienas adventistu Madonas draudze
‌Martas Riekstas iela 1c, Madona

17.45 -18.00 Instrumentāla mūzika.
‌18.00 -18.15 Mācītāja ievadvārdi.
‌18.00 –23.00 Draudzes vēstures foto izstāde „Uz 100 atskatoties”.
‌18.00 –23.00 Individuālas sarunas un lūgšanas ar mācītāju.
‌18.00 – 23.00 Pateicību rakstīšana Dievam par Madonu.
‌18.15–19.00 Muzikāls vēstījums „Lai  madonietis ir cerību pilns,  svētīgs,  vesels kopā ar Kristu”. Dziesmas, instrumentāla mūzika, Dieva Vārds.
‌19.20 -21.00 Tēvreizes radošas lūgšanu un pārdomu stacijas pieaugušajiem un bērniem.
‌19.00 –19.20 Veselīgs cienasts.
‌21.00 –22.04 Lūgšanu un liecību laiks.Tēvreize,  Latvijas himna,  lūgšanas  par  Latviju  un  Madonu,  iesūtītajām vajadzībām,  liecības, atbildes uz jautājumiem, mūzika.
‌22.04 –23.00 Sabata iesākšana Svētku galds,  kopīgas dziesmas, liecības 


‌Informāciju sagatvoja: Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas tūrisma darba organizatore Sanita Soma.

‌Izmantota informacija no www.baznicunakts.lv

 
 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »