Amatierteātra “Piņģerots” veltījums Latvijas simtgadē

Notiek: 18. novembris 19:00 - 20:30
SARKAŅI; tautas nams "Kalnagravas", Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870

Svētku vakarā, tautas namā “Kalnagravas” bez svētku uzrunām izskanēs arī amatierteātra “Piņģerots” veltījums Latvijai simtgadē.

Alfrēds Putniņš. “VAI VĒRDIŅŠ VĒL DZĪVS”
Dzeju runā un Edgara Janovska mūziku izdzied Valentīna Gailīte, Kristīne Ozola, Edgars Janovskis, Aigars Krīgerts un Viktors Leimanis.
Scenārija autore un režisore Gunta Apele.

Vai tiešām neprāta šis gadsimts,
šis laiks, ar kuru novēlēts mums kopā dzīvot.
Bet cita nav, jo otrreiz nepiedzimt,
mēs varam tikai šajā mirklī plīvot.
Un viss ir mūsu šeit, no šūpuļlīksts līdz krustam.

Dzejnieka Alfrēda Putniņa (1919-2009) dzīves ceļš ir latviešu leģionāru traģēdijas ceļš. Tas ir Sibīrijas elles ceļš 10 gadu garumā. Tas ir 40 gadu garš ceļš bez iespējas publicēties savā tēvzemē. Tomēr Alfrēds Putniņš nevar nerakstīt, un viņš atrod iespējas izsūtīt savus dzejoļus aiz dzelzs priekškara. Jau no 1955.gada tie publicēti Amerikas un Kanādas latviešu izdevumos. Latvijā tikai pēc neatkarības atjaunošanas īsā laikā tiek izdoti vairāki viņa dzejoļu krājumi. Alfrēda Putniņa dzeja ir kā viens vienīgs kliedziens - gan bezgala sāpīgs, gan gavilējošas mīlestības pilns kliedziens savai tēvzemei.

Iesūtīja: Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” direktore Valda Kļaviņa.
Mob.tālr.: 00 371 29424739.

Ievietoja:
Inga Arāja

 
 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »