Latvijas Republikas proklomēšanas 99.gadadienai veltīts koncerts “Mūsu saknes ir Latvijā”

Notiek: 17. novembris 19:00 - 21:00
KALSNAVA; Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkas 4.stāva zāle, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV-4860

Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts koncerts “Mūsu saknes ir Latvijā” un Kalsnavas pagasta atzinības rakstu pasniegšana un titula “Kalsnavas lepnums” godināšana.

Pasākumu kuplinās pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” un Kalsnavas pamatskolas audzēņi, Kalsnavas pašdarbības kolektīvu kuplā saime.

Ieeja bez maksas.

Pulksten 22:00 Svētku balle. Spēlē “Janušeks”.
Ieeja bez maksas.

Informāciju iesūtīja: Kalsnavas pagasta kultūras nama metodiķis Gatis Teilis.
Mob.tālr.: 00 371 29126112.

Ievietoja:
Inga Arāja