Lāčplēša dienai - 98

Notiek: 11. novembris 16:00 - 18:00
BARKAVA; Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīca, Barkavas kapi

Vienosimies kopīgā lāpu gājienā no baznīcas uz kapiem pie brīvības cīnītāju kapa.

Pulksten 16:00 Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcā mise, jaunsargu svinīgais zvērests.
Pulksten 17:20 Lāpu gājiens no baznīcas uz kapiem pie brīvības cīnītāju A.Lakstīgalas, J.Kupča un J.Reidzāna kapa.

Informāciju iesūtīja: Barkavas kultūras nama direktore Līva Romanovska.
Mob.tālr.: 00 371 20047048.

Ievietoja:
Inga Arāja
 
 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »