Mārcienas skolai 165!

Notiek: 21. oktobris 15:30 - 15:30
MĀRCIENA; Mārcienas kultūras nams, Mārciena, Madonas novads

Esat mīļi aicināti uz Mārcienas skolas 165 gadu jubilejas salidojumu.

Informāciju iesūtīja: Mārcienas kultūras nama direktore Zanda Buzina.
Mob.tālr.: 00 371 29339624.

Ievietoja:
Inga Arāja