Kapusvētki Aronas pagastā

Notiek: 12. augusts 16:00 - 17:00
ARONA; Līderes Jaunie kapi

,,...sāpēs un priekā/ iegūtiem tuvības mirkļiem/ kapsētā ļaujiet caur ziedu/ ugunīm degt....” K.Apškrūma

12.augustā
pulksten 14:30 Līderes Vecajos kapos;
pulksten 16:00 Līderes Jaunajos kapos.

Informāciju iesūtīja: Lauteres kultūras nama direktore Rudīte Prikule.
Mob.tālr.: 00 371 26531050.

Ievietoja:
Inga Arāja
 
 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »