Kapusvētki Aronas pagastā

Notiek: 5. augusts 16:00 - 17:00
ARONA; Skāķukalna kapi, Aronas pagasts

,,...sāpēs un priekā/ iegūtiem tuvības mirkļiem/ kapsētā ļaujiet caur ziedu/ ugunīm degt....” K.Apškrūma

5.augustā
pulksten 16:00 Skāķukalna kapos.

12.augustā
pulksten 14:30 Līderes Vecajos kapos;
pulksten 16:00 Līderes Jaunajos kapos.

Informāciju iesūtīja: Lauteres kultūras nama direktore Rudīte Prikule.
Mob.tālr.: 00 371 26531050.

Ievietoja:
Inga Arāja
 
 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »