Par ambulatoro veselības aprūpi uzskatāmi tādi veselības aprūpes pakalpojumi, kurus var saņemt ambulatori noteiktā laikā un noteiktā vietā – poliklīnikās, veselības centros un uzņemšanas nodaļās. 

Piemēram, ja pacients, lai saņemtu konsultāciju, vēršas poliklīnikā pie speciālista vai ģimenes ārsta, saņemot ambulatoro veselības aprūpi, pacientam nav nepieciešamības ārstēties slimnīcā. Ārstēties var ambulatori ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta uzraudzībā.

Par ambulatoro pakalpojumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums un vizuālās diagnostikas izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

Pacienta iemaksas ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

Pakalpojuma nosaukums

Pacienta iemaksa eiro

Ārsta apmeklējums  
Ģimenes ārsta apmeklējums

1,42 eiro

Ārsta speciālista apmeklējums
4,27 eiro
Ģimenes ārsta mājas vizīte  
Ģimenes ārsta mājas vizīte pacientiem vecākiem par 80 gadiem; pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā; ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte pie pacienta pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukuma.2,85 eiro
Ārstēšanās dienas stacionārā  
Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)7,11 eiro
Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju)4,27 eiro
Diagnostiskie izmeklējumi ambulatori un dienas stacionārā  
Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi1,42 eiro
Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi4,27 eiro
Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi4,27 eiro
Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi4,27 eiro
Funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi4,27 eiro
Endoskopiskie izmeklējumi7,11 eiro
Sonoskopiskie izmeklējumi4,27 eiro
Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas2,85 eiro

Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu

(var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā)

9,96 eiro
Radionuklīdā diagnostika4,27 eiro
Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas14,23 eiro
Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)21,34 eiro
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi)28,46 eiro
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)35,57 eiro
Koronarogrāfija dienas stacionārā (izmeklejums ar kontrastvielu)9,96 eiro
Medicīniskās apaugļošanas procedūras  
Intrauterīnā inseminācija21,34 eiro
Olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai21,34 eiro
Embrija pārstādīšana21,34 eiro
Sēklinieku biopsija21,34 eiro
Ārstēšanās slimnīcā  
Par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu)10 eiro
Par medicīnisko rehabilitāciju stacionārā (sākot ar otro dienu)10 eiro
Par ārstēšanos aprūpes slimnīcās, slimnīcu aprūpes nodaļās un gultās
7,11 eiro
Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm7,11 eiro
Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības7,11 eiro
Diagnostiskie izmeklējumi slimnīcā:
 
Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas14,23 eiro
Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)21,34 eiro
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas (viena apmeklējuma laikā norāda tik reizes, cik ķermeņa daļām veikti izmeklējumi)28,46 eiro
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)35,57 eiro

Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju

Ārstniecības iestādes var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31 eiro par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.

 

Svarīgi!                                                                                                                                                                   

 Ja ģimenes, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī (turpmāk - ģimene), ienākumi uz katru ģimenes locekli vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 150 latu mēnesī un to apliecina pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa, persona pacienta iemaksu maksā 50 % apmērā no pacienta iemaksas.

Ģimenes ārstam jānodrošina arī mājas vizītes pacientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties ambulatorajā ārstniecības iestādē. 
Ģimenes ārsta mājas vizītes:

Par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem pacienta iemaksa nav jāmaksā. Taču Veselības norēķinu centrs neapmaksā asins paraugu ņemšanu ambulatoriem pacientiem, izņemot bērnus un grūtnieces. Atsevišķus laboratorijas izmeklējumus apmaksā tikai tad, ja ir speciālista nosūtījums.  

Uz diagnostiskajiem izmeklējumiem un ambulatorajām operācijām iestādē, kurā pakalpojumu apmaksā valsts, pacientu var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists.

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »