Barkavas kultūras nams

 

JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVS                                                
Mēģinājumi notiek          sestdienās 10:00 - 12:00
                                            svētdienās 12:00 - 14:00
Vadītāja Jolanta Anusāne t. 29456318

Barkavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs pēc  25 gadu pārtraukuma savu darbību uzsāka 2015. gada 7. februārī, jau pēc mēneša, cītīgi apmeklējot mēģinājumus uzstājās pirmajā koncertā Barkavas kultūras namā, sieviešu dienai veltītā koncertā. Marta beigās veiksmīgi piedalījās Madonas apriņķa spatē, kur ieguva augsto 1. pakāpi! Barkava ļoti lepojas ar staltiem un izdarīgiem jauniešiem un nu beidzot tie aktīvi darbojas arī kultūras jomā. Līdz šim kolektīvs parsvarā piedalījies tikai Barkavas pagasta rīkotajos pasākumos, bet mums vēl ir kur augt!

FOLKLORAS KOPA „MADAVA”                                                                                                                     
Mēģinājumi notiek pirmdienās 19:00 - 20:00    
Vadītāja Teresija Pelša, t. 26256623

        Folkloras kopa savu darbību uzsāka 1993. gadā, to dibināja un sākotnēji arī vadīja Iveta Dukaļska. Nosaukums „Madava” aizgūts no Barkavas pagastā esošās upītes. Sākumā dziedātāju kopa nebija liela, bet ar lielu gribasspēku darboties un nest tautā senču dziedātās dziesmas. Vēlāk, lai gan uz neilgu laiku, folkloras kopa nonākusi arī Aivara Zariņa vadībā. Kopas muzikālajā pūrā ir simtiem melodiju. Tā koncertējusi gandrīz visos Latvijas novados, piedalījusies festivālā „Baltica”, pārstāvējusi Barkavas pagastu Dziesmu un deju svētkos, kā arī popularizējusi latviešu folkloru un mitoloģiju ārzemēs. Kopš 2009. gada „Madavas” vadīšanu ir uzņēmusies atraktīvā Teresija Pelša.

        Folkloras kopa savā repertuārā izmanto Latgales novada (īpaši Rietumlatgales) dziesmas, rotaļas, vēstītājfolkloru. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Barkavas apkārtnes latgaliskajām izloksnēm un Barkavā pierakstītajiem folkloras materiāliem. Kopas repertuārā ir ģimenes godu, gadskārtu ierašu dziesmas, rotaļas, dejas, kā arī jaunāko laiku ziņģes. Savos priekšnesumos izmanto dažādus mūzikas instrumentus: akordeonu, cītaru, vijoli, kokli u.c. Veidoti arī vairāki iestudējumi kopā ar senioru deju kopu „Klabdancis”.
        No 1998. gada tiek rakstīta folkloras kopas atmiņu grāmata, ko veido Veronika Grudule. Vērā ņemams arī tas, ka kopas darbības laikā ir izveidotas 2 dziesmu, ko "Madava" izpildījusi, grāmatas. Pirmā grāmata izveidota uz 10 gadu, otrā grāmata - uz 20 gadu jubileju.

VOKĀLAIS ANSAMBLIS „PAUZE”                                                                                                   
Mēģinājumi notiek pirmdienās 18:00 - 19:00
Vadītāja Teresija Pelša, t. 26256623

        Barkavas sieviešu ansamblis savu darbību uzsāka 2007. gadā Teresijas Pelšas vadībā. Ansamblis piedalās Barkavas kultūras nama rīkotajos pasākumos, ar koncertiem iepriecina arī Barkavas pansionāta ļaudis un koncertē tuvāko un tālāko pagastu rīkotajos pasākumos: Murmastienē, Dekšārēs, Dzelzavā. Ansambļa pirmsākumos dalībnieces koncertos uzstājās kopā ar saviem bērniem. Savā repertuārā ansambļa dalībnieces pārsvarā izvēlas latviešu autoru dziesmas.

        Barkavas kultūras namā ansambļa dziesmas skanēja līdz 2010. gadam, kad uz laiku ansambļa darbība tika pārtraukta. 2012. gadā ansamblis, atsākot darbību, iegūst nosaukumu „Pauze”. Tiek pilnveidoti arī koncerttērpi. Ansambli tāpat kā iepriekš vada Teresija Pelša.

BĒRNU STUDIJA „KRIKSIS”                                                
Mēģinājumi notiek ceturtdienās 15:40 - 16:00, 16:15 - 17:00
Vadītāja Sintija Veipa, t. 26363034


        Savu darbību studija sāka 2008. gada martā, aicinot bērnus radoši darboties un kustēties. Sākumā bērni veidoja izstādes pagasta ļaudīm un apguva pirmos deju soļus. Laika gaitā dejotprieks guva virsroku, un nu jau studija pamatā attīsta ar deju saistītās iemaņas. Nodarbībās bērni apgūst pareizu stāju, ritma un kustību izjūtu, uzlabo fizisko sagatavotību, iepazīstas ar deju pamatiem, attīsta ķermeņa elastību, muzikalitāti un saskarsmes iemaņas. Šis kolektīvs ir kā pirmā bezdelīga soļu apzināšanā un tautas deju apguvē, kas palīdz drošāk kāpt uz lielās skatuves, pēc tam aktīvi turpinot dejot Barkavas pamatskolā.

        Papildus obligātajam repertuāram tiek apgūtas arī citas dejas, kas pārsvarā ir pašas vadītājas radītas. Bieži vien tās rada lielāku prieku, jo dod iespēju pārtapt par taureni vai mārīti, rūķi vai peli.
        Kolektīvs vienmēr ar prieku piedalās Barkavas kultūras nama pasākumos, kā arī ir uzstājas ārpus pagasta. 2013. gada maijā „Kriksis” devās uz festivālu „Latvju bērni danci veda” Krāslavā. 2014. gada aprīlī pirmo reizi piedalījās skolēnu un jauniešu deju kolektīvu skatē Madonā, kur ieguva godpilno 1. pakāpi. Šobrīd kolektīvā darbojas bērni no 2 gadu līdz skolas vecumam. 

        Darbošanās notiek divās grupās:
            - bērni no 2 līdz 4 gadiem;
            - bērni no 4 līdz 6 gadiem.
        2014. gada septembrī sezonu iesāka jau 30 mazie pagasta dejotāji.

DEJU KOPA „KLABDANCIS”                                                  
Mēģinājumi notiek piektdienās: 19:00 - 21:00 
Vadītāja Jolanta Anusāne, t. 29456318

        Kolektīvs izveidots 1974. gadā un nesen godam nosvinējis savu 40 gadu jubileju. Kolektīva dibinātāja, vairāk kā 20 gadus „Klabdanča” vadītāja un dvēsele bija Irēna Upeniece. Kopā piedzīvoti vairāki Vispārējie latviešu Deju svētki Rīgā, dejots arī uz Nacionālās Operas un baleta teātra skatuves. No 1998. gada kolektīva vadību uzņemas Jolanta Anusāne.

       Sākot katru deju sezonu, tiek iestudētas jaunas dejas, veidotas koncertprogrammas kopā ar folkloras kopu „Madava”, kurās blakus latviešu etnogrāfiskajai un skatuviskajai dejai ir arī daudz jaunrades. Dejotāji apgūst gan latviešu tautas etnogrāfiskās un skatuviskās dejas, gan iepazīst arī citām tautām raksturīgos deju soļus.

    "Ikdienā katrs darām savu darbu, bet vakaros sanākam kopā, lai vienotos kopīgā dejā. Neesam tiekušies pēc lieliem panākumiem, bet pēc godīgi padarīta darba gan!" Tā par savu vaļasprieku saka dejotāji. Un viņu prieks par deju izskan arī kolektīva devīzē „Ir vienalga - jauns vai vecs, ka tik dejā jautri lec!”

AMATIERTEĀTRIS UN TEĀTRA STUDIJA                         
Mēģinājumi notiek ceturtdienās
Teātra studijai, otrdienās  plkst. 18:00
Amatierteātrim, trešdienās  plkst. 19:00
Vadītāja Dace Caune t. 26556175

        2014. gadā darbību atsācis amatierteātris un no jauna izveidojusies teātra studija, kur darbojas bērni. Tā kā darbība ir tik tikko uzsākta, izrādes vēl nav zināmas, bet dalībnieki ir apņēmības pilni arboties, tāpat kā atraktīvā vadītāja Dace Caune. Atjaunojot teātra darbību, neviltots prieks par bērnu atsaucību, jo sākotnēji nebija domāts veidot teātra studiju. Ir gandarījums par padarīto, bet tikpat daudz un vēl vairāk ir jāveic. Nāc un pievienojies!

VOKĀLI INSTRUMENTĀLĀ STUDIJA „PIRMATNE”                                               
Vadītājs Kristaps Vēvers, t. 26498205
pirmatne

Kāpēc „Pirmatne”? Sākums jaunajam, kaut kam pirmatnējam. Pirmais darbs Kristapam kopā ar vietējiem mūziķiem, dzejniekiem. Izveidots pirmais dzejas iestudējums „Ar debesīm lai izskaidrotos”.

Noticies tas, kam bija jānotiek - līdzīgi domājošie kaut kādā veidā atrada cits citu un radās kas jauns! Barkavas kultūrai ir ļoti svarīgi, lai šāda jaunrades grupa būtu. Tāpat kā kultūras mantojuma saglabāšana, arī jaunrade ir viens no pamatvirzieniem kultūras darbā. Darbs studijā tiešām ir pirmatnēji skaists, ja tajā iesaistās gan paši autori, gan izpildītāji. Tāds radošs tandēms...

Aizsāktā sadarbība visus šos gadus turpinājās apceļojot Latviju ar savu pirmo izrādi. Bet radošais gars nav apturams! Ir izdots jauns dzejas krājums, izveidota jauna kompozīcija un tapušas jaunas dziesmas!

2010.gadā Barkavas kultūras nama jaunrades studija „Pirmatne” atgriezās no Latvijas amatierteātru iestudējumu „Gada izrāde 2009” skates Vidzemes reģionā ar atzinību „Par labāko muzikālo noformējumu”. Atzinība bija iegūta par Anitas Skrjabes dzejas izrādi „Ar debesīm lai izskaidrotos” Zeltītes Dūrītes režijā. Par veiksmīgo literārā iestudējuma muzikālo noformējumu bija parūpējies Kristaps Vēvers.

ROKDARBNIEČU PULCIŅŠ                                            
Nodarbības notiek katra mēneša 3. trešdienā plkst. 17:00
Vadītāja Jolanta Anusāne t. 29456318

‌Tas ir Barkavas pagasta sievu loks, kas ik pa laikam satiekās, lai atrādītu kādas ir rokdarbu aktualitātes un jaunumi, protams, tiek pamācīts tas kas sen aizmirsts, vai vēl nav zināms. Kopīgi tiek domātas jaunas idejas. Atraktīvā Jolanta, kas ir pašu rokdarbnieču izvēlēta par vadītāju, ir vienmēr atvērta radošāmidejām un tehnikām.

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »