Mētrienas tautas namsMētrienas pagasta sieviešu koris „Jūsma”

Mētrienas pagasta sieviešu koris „Jūsma” darbojas kopš 1994.gada 29.oktobra. Koris aktīvi piedalās pagasta, novada un republikas nozīmes pasākumos. Gūst labus rezultātus Latvijas un ārzemju konkursos. Diriģente Ilze Rijniece.


Mētrienas pagasta jauniešu deju kolektīvs "Meteņi"

Mētrienas pagasta jauniešu deju kolektīvs atjaunots 2010.gada 26.janvārī. Kolektīva vadītāja Anna Anita Amata.Mētrienas pagasta vecākās paaudzes deju kolektīvs "Mētra"

Kolektīva dzimšanas diena ir 2010.gada 26.oktobris. SDK „Mētra” piedalījās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos 2013.gadā. XX Senioru deju svētkos Madonā 2015.gadā. 2016.gadā dejoja senioru deju festivālā „Klabdancis” Saldus novada Druvas kultūras namā. Kolektīva vadītāja Solvita Stulpiņa.


Mētrienas pagasta tautas nama dramatiskais kolektīvs

Mētrienas pagasta tautas nama dramatiskais kolektīvs pašreizējā sastāvā darbojas kopš 2003.gada. Kolektīvs piedalās pagastā rīkotajos pasākumos. Kolektīva vadītāja ir Anna Anita Amata.Mētrienas tautas nama dāmu deju grupa "Saulgriezes"

Viss sākās tad, kad pirms sešiem gadiem Solvitai Stulpiņai, radās iedvesma un iespēja savākt vienkopus vairākas „puķes”, kam bija vēlme dejot. Tā kā bija daudz un dažādu puķu, vajadzēja izvēlēties vienu. Rozes? Nē - tās ir lepnas un iedomīgas puķes. Narcises? Arī tās nederēja - jo viņas mīl tikai sevi. Sprieda, gudroja, kamēr izgudroja - Saulgriezes. Tās iederējās ar visām dejojošajām puķēm mūsu pulciņā. Saulgrieze ir liela, stipra, skaista un saulaina. Un viss šis pasākums - vārda došanas svētki - iegrozījās ap saulgriežiem. Dāmu deju grupa aktīvi piedalās pagasta rīkotājos pasākumos kā arī priecē kaimiņu kultūras namu skatītājus. Vadītāja Solvita Stulpiņa.


Iesūtīts: 10.01.2017 00:00