Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nams

Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama kolektīvi un pulciņi.

Vīru koris „Gaiziņš”  
pirmdiena – plkst. 20.00-22.30 ,

Vokālais ansamblis „Sonante” 
pirmdiena - plkst.18.30-20.00,
vadītāja Rita Briņķe,mob.26444906.

1.-4.klašu bērnu deju kolektīvs 
otrdiena – plkst. 17.30 – 19.10, 
vadītāja Inga Pujate, mob. 29788442.

Bērnu vokālais ansamblis
 trešdiena – plkst.17.30 – 18.30, 
vadītāja Judīte Gūte, mob.29195325.

Dāmu vokālais ansamblis „Vēldziedes” 
ceturtdiena – plkst.13.00 – 15.00,
vadītāja Judīte Gūte,mob.29195325.

Bērnu dramatiskais kolektīvs 
ceturtdiena – plkst.16.30-17.30, 
vadītāja Aija Pavlova, mob.26312605.

Bērzaunes pagasta amatierteātris 
otrdiena, ceturtdiena – plkst.20.00-22.00,
režisore Ineta Zvirgzdiņa,  
mob.20372027.

Tēlotājmākslas un rokdarbu pulciņš 
otrdiena – plkst.14.00 – 17.30, 
vadītāja Iveta Miķelsone, mob.26168126.

 Līnijdeju grupa „Rainbow”
  
otrdiena – plkst. 19.10 – 21.00,
kontaktpersona Līga Ābeltiņa, mob. 26176151 
svētdiena- plkst. 17.00-19.00.

 
Vēderdeju grupa 
piektdiena – plkst.18.00 – 19.00, 
vadītāja Rudīte Pavlovska.


Eksotisko deju grupa „Oreo”
 
pirmdiena – plkst.15.00 – 16.00, 
vadītāja Rasma Platače,mob.26351280.

 

Bērnu dramatiskais kolektīvs. 

Bērnu dramatiskais kolektīvs dibināts 2004.gadā, vadītāja Aija Pavlova. 
Kolektīvā darbojas skolas vecuma bērni. 
Bērnu pasākumiem tiek iestudēti nelieli uzvedumi, saistīti ar latviešu tradicionālajiem svētkiem (Lieldienas, Mātes diena, Līgo svētki, Mārtiņi, Ziemassvētki). 


 Bērzaunes pagasta amatierteātris

Bērzaunes pagastā dramatiskais kolektīvs darbojas no 19. gadsimta beigām.
Pirmā spēlētā izrāde ir „Pūralāde”(autors nav zināms). Ļoti aktīva darbošanās ir 20. gadsimta 20.– 30. gados. Par kara laiku gan nav nekas zināms. Pēc kara darbošanās tiek atsākta apmēram 1955. – 1956. gadā. 
Tiek uzvestas liela apjoma lugas: Blaumaņa „No saldenās pudeles”, Griguļa „Karavīra šinelis”, Blaumaņa „Trīnes grēki” u.c. 
Viens no tā laika režisoriem ir Pēteris Jansons. 
Pēc tam aktīvāka darbošanās notiek 70. – 80. gados, kad arī tiek uzvestas liela apjoma lugas: Blaumaņa „Trīnes grēki”, Paleviča „Preilenīte” u.c. Ar kolektīvu tolaik strādā režisores Poriete, Sarma Rudenāja un Gunta Apele. 
Tad atkal seko pārtraukums un teātris atsāk darbošanos 1998. gadā. To vada Ineta Zvirgzdiņa. 
Kolektīvam izveidojusies sadarbība ar rakstnieci Moniku Zīli. 
Bērzaunes pagasta amatierteātrī jau ilgus gadus darbojas Vizma Apīne, Mudīte Klīdzēja, Edvīns Ezerkalns, Andris Stafeckis, Andris Irbītis, Laimdota Mežvinska, Sandris Bergvalds, Iveta Tola, Andris Tols, Līga Kalniņa u.c. 
Ar izrādēm tas iepriecina skatītājus savā pagastā un arī citur novadā.
2008.gadā kolektīvs svinēja 10 gadu jubileju režisores Inetas Zvirgzdiņas vadībā. 

 

Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis

Bērnu vokālais ansamblis dibināts 1993.gada rudenī, kolektīva vadītāja Judīte Gūte. 
Bērnu vokālā ansambļa repertuārā ir programmas dažādiem tematiskiem pasākumiem (Lieldienas, Mātes diena, Līgo svētki, Mārtiņdiena, Ziemassvētki u.c.).
Tās gatavojot, mazie dziedātāji aktīvi sadarbojas ar bērnu dramatisko kolektīvu. 

 

Sieviešu vokālais ansamblis “Sonante”

Vokālais ansamblis „Sonante” dibināts 2001.gada  8.novembrī. Sākotnēji ansambļa vadītājs bija Jevgēnijs Ulass, bet nu jau vairākus gadus kolektīvs aktīvi darbojas Ritas Briņķes vadībā.
Kolektīvs savas darbības 98     Kolektīvs savas darbības 5 gados ir koncertējis gan sava rajona robežās, gan ārpus tām. Ar labiem panākumiem vokālais ansamblis piedalījies gan rajona, gan novada skatēs.   Kolektīva repertuārā ir latviešu komponistu oriģināldziesmas, latviešu tautasdziesmu apdares un arī dažādas sadzīviska rakstura dziesmas. Nozīmīgākais notikums – koncertbrauciens uz Horvātiju.

 

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »