PIESAKIES KULTŪRAS JAUNUMIEM

Praulienas pagasta Saikavas tautas namsPraulienas pagasta pašdarbības kolektīvi

 

Praulienas pagasta deju kopa „Saikavieši”

Deju kopa „Saikavieši” izveidojusies 1993.gada decembrī. Liels nopelns kolektīva tapšanā  un veidošanā ir tā pirmajai vadītājai Lidijai Šķolnijai. Kopš 1995.gada nogales deju kopas „Saikavieši”darbība cieši un nepārtraukti saistīta ar vadītāju Jolantu Anusāni. Viņas vadībā apgūtas neskaitāmas, arī jaunrades, dejas.

Kolektīvā dejo dzīvespriecīgi un atraktīvi dejotāji. Dalībnieku vecums kolektivā neierobežots – 22-44. Patreiz kolektīvā dejo 9 pāri.

Deju kopa „Saikavieši” piedalās pagasta, novada un citu novadu rīkotajos pasākumos. Dejotāji vairākkārt ir piedalījušies Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

Ļoti labi draugi ir Igaunijā – Raplas apriņķī. Koncerti ir sniegti Igaunijā, Lietuvā un Slovākijā.

Daudz šajos gados ir bijis skaistu brīžu. Kolektīva dalībnieki tic, ka daudz kas labs un skaists vēl būs arī turpmāk, jo deja viņiem ir ne tikai vaļasprieks, bet jau kļuvusi par dzīves nepieciešamību.

 

Praulienas pagsta bērnu deju kolektīvs „ZIG-ZAG”

 Kolektīvs dibināts 2008.gada 30.oktobrī. Kolektīva dibinātāja un vadītāja ir Daiga Maderniece.

 Iesākumā dejot tika aicināti 1.- 4.klašu audzēkņi, taču vēlmi dejot izteica arī vecāku klašu audzēkņi. Tā pagājušajā mācību gadā izveidojās 12 pāru deju kolektīvs, kurā dejoja bērni no 1.-7. klasei. Taču šajā mācību gadā jau ir izveidojušās 2 grupas (1.-4. klašu grupa un 4–7. klašu grupa), jo dejotgribētāju pulciņš ir pieaudzis līdz 32 dalībniekiem. Lai gan tikai nesen mēs nosvinējām gada jubileju, kolektīvam ir izveidojušās savas tradīcijas:

  •  Kopīgi tiek svinētas Ziemassvētku eglītes,
  •  Notiek disenītes un Draudziņu ballītes,
  •   Kopīgi peldbaseina apmeklējumi,
  •   Piedalīšanās sporta spēlēs,
  •   Vasarā vairāku dienu ekskursija nometne.

Šajā īsajā laikā esam:

  •   dejojuši 9 koncertos, 
  •  piedalījušies Madonas rajona deju kolektīvu skatē, kur ieguvām I pakāpes diplomu,
  •   piedalījušies bērnu deju festivālā „Latvju bērni danci veda”,
  •  ņēmuši dalību Madonas rajona Tautas mākslas kolektīvu svētkos.

 

Ja arī Tu vēlies būt kopā ar mums, mēs Tevi gaidām Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” zālē pirmdienās un trešdienās no plskt.16.30!

Telefons informācijai- 29387348- deju kolektīva vadītāja Daiga Maderniece.

 
Praulienas amatierteātris

Teātris Praulienā darbojas jau ilgus gadus. No 1992.gada  Praulienas amatierteātri vada režisore Vija Miška. Katru gadu tiek iestudēta jauna izrāde. Kolektīvs piedalās pagasta rīkotajos pasākumos, rāda izrādes citos pagastos un novados.

Teātris piedalījies rajona teātra skatēs un Teātra dienas pasākumos Madonā, draudzējas ar Suntažu drāmas kopu, rādījis izrādes arī Suntažos.

2003.gadā gūti labi panākumi ar izrādi”Sestdienas vakars”. Izrādi redzējusi un atzinīgi novērtējusi arī autore L.Stumbre. Tas bija lielisks sniegums, ko novērtēja arī skates „Gada izrāde” žūrija. Teātris piedalījās skates finālā Jelgavā. Tika iegūta nominācija „Gada režisors” un Tautas Mākslas centra diploms.

Praulienas teātra kopai ir jaunas ieceres, kas liecina, ka teātra spēlēšanas tradīcijas Praulienā tiks uzturētas.

 

Praulienas pagasta Saikavas amatierteātris

Saikavas amatierteātris savas gaitas uzsāka 1993.gadā. Ar teātri darbu uzsāka režisore Lidija Ludborže. Pirmā luga – J.Anerauda „Grēku grāmata”. Iestudēti daudzcēlieni, viencēlieni un neskaitāmi skeči.

Ar viesizrādēm apbraukāti daudzi sava rajona pagasti, ir būts arī Rēzeknes un Ludzas rajonos, uz teātra festivālu Talsos. Lielākā daļa aktieru teātrī darbojas no dibināšanas brīža.

No 2009.gada ar teātri ļoti aktīvi strādā režisore Aija Špure.

Kolektīvam ļoti svarīga ir kopā sanākšana.

 

Praulienas pagasta sieviešu vokālais ansamblis.

Praulienas pagastā sieviešu vokālais ansamblis nodibinājās 1999.gadā, un ar nelieliem pārtraukumiem darbojas arī šobrīd. VadītājI bija Edīte Birka, Jevgēnijs Ulass, bet patreiz ansambļa vadītāja  ir Inga Avišāne. Kolektīvs piedalās pagasta rīkotajos pasākumos, kā arī piedalās ar Saikavas amatierteātri izrādēs, kuras tiek izspēlētas arī citos pagastos.

 

 Praulienas pagasta jauktais koris

Kolektīvs dibināts 2009.gada 22 septembrī. Kora vadītāja, diriģente – Inga Avišāne. Lai arī koris ir ļoti jauns, tomēr darboties gribošs.

Koris jau ir piedalījies vairākos pagasta rīkotajos pasākumos.

Cer kļūst stabili un spēcīgi, un atjaunot kora tradīcijas Praulienā.

Aicinam dziedātgribētājus pulkā  Praulienas pagasta zālē otrdienās plkst 19.00!