Medicīniskā aprūpe mājās ir māsu vai ārsta palīgu (feldšeru) sniegtā veselības aprūpe pacientiem to dzīvesvietā. Tā tiek sniegta gadījumos, kad pacientiem nav nepieciešams atrasties slimnīcā ārstu un māsu diennakts uzraudzībā, bet medicīnisku indikāciju dēļ, piemēram, būtiski kustību ierobežojumi, pacients nav spējīgs nokļūt pie ģimenes ārsta vai cita speciālista.

Kas var saņemt medicīnisko aprūpi mājās?

Lai saņemtu medicīnisko aprūpi mājās, pacientam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Šie kritēriji ir iekļauti 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1046. „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr. 1046.). 

Medicīnisko aprūpi mājās pacienti varēs saņemt atbilstoši noteiktām medicīniskām diagnozēm, kuras noteiks ārstējošais ārsts. Medicīnisko aprūpi mājās var saņemt šādas slimnieku kategorijas: 

C00-C97 Ļaundabīgi audzēji;
D37-D48 Neskaidras vai nezināmas dabas audzēji; 

F00 Alcheimera demence (G30-+)
F01 Vaskulārā demence
F02 Demence citu citur klasificētu slimību dēļ
F03 Neprecizēta demence
F06.0 Organiskā halucinoze
F06.1 Organiski katatoniski traucējumi
F06.2 Organiski [šozofrēnikai līdzīgi] murgi
F06.3 Organiski garastāvokļa [afektīvi] traucējumi    
F20.00 Paranoīda šizofrēnija - nepārtraukta
F20.01 Paranoīda šizofrēnija - epizodiska, ar pieaugošām reziduālām parādībām
F20.02 Paranoīda šizofrēnija - epizodiska, ar stabilām reziduālām parādībām
F20.10 Hebefrēna šizofrēnija - nepārtraukta
F20.20 Katatona šizofrēnija – nepārtraukta
F20.60 Vienkārša šizofrēnija – nepārtraukta
F31.5 Bipolāri afektīvi traucējumi, pašreiz smagas depresijas epizode ar psihotiskiem simptomiem
F32.2 Smagas depresijas epizode bez psihotiskiem simptomiem
F33.30 Rekurenti depresīvi traucējumi, pašreiz smaga epizode ar psihotiskiem simptomiem, kas atbilst garastāvoklim
F72.1 Būtiskas uzvedības pārmaiņas, kas prasa uzmanīšanu vai ārstēšanu
F73.1 Būtiskas uzvedības pārmaiņas, kas prasa uzmanīšanu vai ārstēšanu 

L89 Izgulējumi (decubitus)

 G80-G83 Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi

Z99.1 Atkarība no respirātora

A81 Lēno vīrusu ierosinātas centrālās nervu sistēmas infekcijas
B20-B24 Humānā imūndeficīta vīrusinfekcija (HIV)
E10 Insulīnatkarīgs cukura diabēts
E11 Insulīnneatkarīgs cukura diabēts
G05 Trijzaru nerva (n.trigeminus) patoloģija
G10-G13 Centrālās nervu sistēmas primāras sistemātiskass atrofijas
G20-G26 Ekstrapiramidāli un kustību traucējumi
G30-G32 Deģeneratīvas nervu sistēmas slimības
G35 Multiplā skleroze
G54.6 Ekstremitātes fantoma sindroms ar sāpēm
G55.0 Nervu saknīšu un pinumu kompresija audzēja dēļ (C00-D48+)
G60.0 Pārmantota un idiopātiska neiropātija
G61.0 Gijēna – Barē sindroms. 
Akūts (pēc)infekcijas polineirīts
G63.1 Polineiropātija audzēja dēļ (C00-D48+)
G70 Myasthenia gravis un citas mioneirālas patoloģijas
G95.1 Vaskulāras mielopātijas. 
Muguras smadzeņu akūts (embolisks) (neembolisks) infarkts
Muguras smadzeņu artēriju tromboze
Hematomielija
Nestrutains intraspināls flebīts un tromboflebīts
Muguras smadzeņu tūska
Subakūta nekrotiska mielopātija
G95.2 Neprecizēta muguras smadzeņu kompresija
G99.2 Mielopātija citur klasificētu slimību dēļ
Priekš.muguras smadz. Artērijas un mugurkaulāja artēr.kompresijas sindromi (M47.0+)
Intervertebrāla diska bojājuma mielopātija (M50.0+;M51.0+)
Mielopātija audzēja dēļ (C00-D48+)
Mielopātija spondilozes dēļ (M47.-+)
I50 Sirds mazspēja
I60-I69 Cerebrovaskulāras slimības
K22.2 Barības vada obstrukcija; Barības vada kompresija; Barības vada konstrikcija;Barības vada stenoze; Barības vada striktūra;
L40.5 +Artropātiskā psoriāze (M07.0-M07.3, M09.0)
T91.3 Muguras smadzeņu bojājumu sekas
Z48 Cita ķirurģiska turpmākā aprūpe
Z93 Mākslīga atvere
Z94 Stāvoklis pēc orgāna un audu transplantācijas
Z98 Citi stāvokļi pēc operācijas 

 

 

Lai pacients saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus mājas apstākļos, ģimenes ārstam vai speciālistam ir jāpamato šāda nepieciešamība. Ģimenes ārsts vai speciālists, izvērtējot pacienta veselības stāvokli un Noteikumos Nr. 1046. ietvertos kritērijus veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, lemj par aprūpes nepieciešamību mājās un tās prognozējamo ilgumu.

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »