LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtas rezultāti

iesūtīts: 2013.04.04 14:33
Madonas novada fondā 14.martā noslēgusies 7.kārtā iesniegto LEADER projektu vērtēšana. Līdz 14.bebruārim Fondā iesniegti 9 projekti, kas kopā plāno piesaistīt 51346,35 latus vietējās attīstības stratēģijas finansējuma lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei vai pārstrādei mājas apstākļos.

Madonas novada fondā noslēgusies 7.kārtā iesniegto LEADER projektu vērtēšana. Līdz 14.februārim Fondā iesniegti 9 projekti, kas kopā plāno piesaistīt 51346,35 latus vietējās attīstības stratēģijas finansējuma.
 
Visvairāk projektu iesniegts 3.1. aktivitātē, lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde: 3 saimniecībās attīstīs biškopību, 3 projektu iesniedzēji ierīkos ilggadīgos augļkopības kultūru stādījumus, 1saimniecība veiks ēkas rekonstrukciju sēņu audzēšanas uzsākšanai, 1 saimniecība cels liellopu novietni.

Aktivitātē 3.2.- lauksaimniecības produktu pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos nav iesniegts neviens projekts.

Divi projekti iesniegti par maksimālo iespējamo summu 20 000, no ES finansējuma piesaistot 12 000 latus katrs. Mazākā pieprasītā publiskā finansējuma summa ir 450 lati.

Visi 9 projekti saņēmuši pozitīvu atzinumu un iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai. Lauku atbalsta dienesta lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu iesniedzēji saņems līdz 2013. gada jūlija vidum.

Projektu īstenošanas izmaksas ir attiecināmas no 2013.gada 15. marta.


 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »