7. kārtā iesniegti 9 LEADER projekti

iesūtīts: 2013.02.26 12:38
2013.gada 14.februārī, noslēdzoties LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtai, iesniegti 9 projekti. Četras saimniecības plāno ierīkot ilggadīgos stādījumus, 3 attīstīt biškopību, 1 dārzeņu audzēšanu, 1 gaļas liellopu audzēšanu. Pieprasītais publiskais finansējums-51 346 lati. Visi projekti iesniegti 3.1. aktivitātes ietvaros.

2013.gada 14.februārī, noslēdzoties LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtai, iesniegti 9 projekti. Četras saimniecības plāno ierīkot ilggadīgos stādījumus, 3 attīstīt biškopību, 1 dārzeņu audzēšanu, 1 gaļas liellopu audzēšanu. Pieprasītais publiskais finansējums 51 346 lati, rīcībā „Lauksaimniecības produktu ražošanas un pirmapstrādes vai pārstrādes un pirmapstrādes mājas apstākļos veicināšana” izsludinātais 42 528 lati.
Visi projekti iesniegti 3.1. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana” ietvaros.
Projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai izvērtēs un Lauku atbalsta dienestā iesniegs līdz 14.martam.

Jogita Baune
Madonas novada fonds administratīvā vadītāja 

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »