4.kārtā iesniegto LEADER projektu vērtējums

Madonas novada fondā Izvērtēti un Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegti LEADER projekti. Katru projektu izvērtēja pieci vērtētāji. Projekta iegūto punktu skaitu nosaka, saskaitot vērtējumus un summu izdalot ar pieci. Ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši specifiskajiem kritērijiem.
iesūtīts: 10.05.2011lasīt tālāk »

LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu.

Nodibinājums Madonas novada fonds izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros apstiprinātās „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2011.gada 8.marta līdz 8.aprīlim.

Informatīvais seminārs 10.februārī plkst. 10.00, Madonas novada bibliotēkā, Madonā Skolas ielā 12, otrajā stāvā, konferenču zālē.


 
iesūtīts: 02.02.2011lasīt tālāk »

ES atbalsts 2010. gada maijā iesniegtajiem LEADER projektiem

Lauku atbalsta dienestā izvērtēti ELFLA LEADER pieejas pasākumu 411- „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413- „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2010. gada maijā iesniegtie projekti. Atbalstu guvuši 15 projekti, kopējais finansējums – 117 890,13 lati. Pavisam 2010. gada maijā Madonas novada fondā iesniedza 48 projektus par kopējo finansējumu 516 369,75 Ls.
iesūtīts: 01.02.2011lasīt tālāk »

Noslēgusies 2010.gada projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta

No 1. septembra līdz 1.oktobrim izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā rīcībā 4.1. „ Kultūrvēsturiskās vides objektu saglabāšana, atjaunošana un jaunu veidošana” iesniegti 11 projekti, par kopējo summu 112 711.62 lati. Izvērtēta projektu atbilstība attīstības stratēģijai un 1. novembrī tie iesniegti Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvaldē. Madonas novada fonds lūdzis Lauku atbalsta dienestu piedalīt finansējumu visiem pozitīvu atzinumu guvušiem rīcības 4.1. projektiem. Nākamā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta notiks 2011.gadā.
iesūtīts: 02.11.2010lasīt tālāk »

Projektu izvērtējuma kopsavilkums

Madonas novada fonds saturiski izvērtējis LEADER 4.ass ietvaros iesniegto projektu iesniegumu atbilstību „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam”. Projekti iesniegti Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvaldē.
iesūtīts: 02.07.2010lasīt tālāk »

Lauku atbalsta dienestā izvērtētie, 2009.gadā iesniegtie projekti

Lauku atbalsta dienestā izvērtēti visi ELFLA LEADER 4.ass 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 1.kārtā 2009. gadā iesniegtie projekti. Šajā pasākumā apstiprināti projekti par 6 401,43 latiem lielāku summu nekā piešķirts finansējums vietējai attīstības stratēģijai 2009.gadam, jo saskaņā ar Zemkopības ministrijas skaidrojumu, ja rīcībai izsludinātais publiskais finansējums pēc projektu rindošanas pēdējam atbilstošam projektam pietiek tikai daļēji, tad projekts ir apstiprināms un izmantojams programmēšanas perioda kopīgais publiskais finansējums.
iesūtīts: 29.04.2010lasīt tālāk »
   1 2   
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »