Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 10.kārta

Nodibinājums Madonas novada fonds izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2014.gada 14.aprīļa līdz 14.maijam. 10. kārtā pieejamais publiskais finansējums 38996,45eiro. Attīstības stratēģijas darbības teritorija Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadi.
iesūtīts: 20.03.2014lasīt tālāk »

Papildus finansējums LEADER projektiem

2014.gada janvārī Madonas novada fondam LEADER pieejas īstenošanai papildus piešķirts finansējums – 75 094,31 euro apmērā ( 52 776,58 lati). Fonda padome nolēmusi papildus finansējumu izmantot 2013.gada 8.kārtā 1.2.rīcībā „Atbalsts uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai” iesniegto projektu atbalstam.
iesūtīts: 08.03.2014lasīt tālāk »

LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtas rezultāti

Madonas novada fondā noslēgusies LEADER projektu, kas iesniegti 9.kārtā, vērtēšana. Fonds ir izvērtējis projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, dodot visiem iesniegtajiem projektiem pozitīvu atzinumu. Projekti iesniegti Lauku atbalsta dienestam tālākai izvērtēšanai.
iesūtīts: 08.03.2014lasīt tālāk »

Par LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu

Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu lauksaimniecības produktu ražotājiem un lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2013.gada 6.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim. Attīstības stratēģijas darbības teritorija Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadi. Informatīvais seminārs 12.novembrī plkst.10.00, Madonā, J.Poruka ielā 2, LLKC Madonas konsultāciju biroja semināru zālē (otrais stāvs).
iesūtīts: 28.10.2013lasīt tālāk »

LEADER projektu 8.kārtas rezultāti

Madonas novada fondā noslēgusies LEADER projektu, kas iesniegti 8.kārtā, vērtēšana. Fonds ir izvērtējis projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģija- pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un vajadzība vietējiem iedzīvotājiem. Projekti iesniegti Lauku atbalsta dienestam tālākai izvērtēšanai. Lūgums iesniedzējiem sekot līdzi sarakstei ar LAD.
iesūtīts: 11.07.2013lasīt tālāk »

Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 8.kārta

Nodibinājums Madonas novada fonds izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2013.gada 10.maija līdz 10.jūnijam. 8. kārtā pieejamais publiskais finansējums 320912,23 lati. Attīstības stratēģijas darbības teritorija Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadi. Projektus var iesniegt uzņēmēji, pašnodarbinātās personas, biedrības, nodibinājumi un pašvaldības. Informatīvais seminārs: 16 .aprīlī plkst. 10.00, Madonas novada bibliotēkā, Madonā Skolas ielā 12, otrajā stāvā, konferenču zālē.
iesūtīts: 08.04.2013lasīt tālāk »

LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtas rezultāti

Madonas novada fondā 14.martā noslēgusies 7.kārtā iesniegto LEADER projektu vērtēšana. Līdz 14.bebruārim Fondā iesniegti 9 projekti, kas kopā plāno piesaistīt 51346,35 latus vietējās attīstības stratēģijas finansējuma lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei vai pārstrādei mājas apstākļos.
iesūtīts: 04.04.2013lasīt tālāk »

7. kārtā iesniegti 9 LEADER projekti

2013.gada 14.februārī, noslēdzoties LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtai, iesniegti 9 projekti. Četras saimniecības plāno ierīkot ilggadīgos stādījumus, 3 attīstīt biškopību, 1 dārzeņu audzēšanu, 1 gaļas liellopu audzēšanu. Pieprasītais publiskais finansējums-51 346 lati. Visi projekti iesniegti 3.1. aktivitātes ietvaros.
iesūtīts: 26.02.2013lasīt tālāk »
   1 2 3   
Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »