Madonas nevalstisko organizāciju atbalsta centrs

Biedrība „Madonas NVO atbalsta centrs”
Adrese: Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV 4801
Kontakti: tel./fax 64822041 nvo@madona.lv 

Mērķis: Pilsoniskās sabiedrības, it īpaši trūcīgo un mazaizsargāto personu grupu, stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana biedrību un nodibinājumu darbībai Latvijas novados.

Darbības virzieni:

1. Informācija.
2. Konsultācijas.
3. NVO apmācības, semināri, pasākumi.
4. NVO eksperts. 
5. Sadarbības partneris NVO, pašvaldībām, valsts institūcijām, uzņēmējiem.

Raita Sondore Madonas NVO atbalsta centra valdes priekšsēdētāja.

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »