Tiekamies festivālā!

iesūtīts: 2017.06.07 18:11
Saulgriežu laikā no 17. līdz 18.jūnijam notiks kārtējais, šovasar jau trešais, sieviešu deju kopu festivāls “Spīganu dejas ezera atspulgā”...

Šogad dalību festivālā pieteikušas sieviešu deju kopas no Mazsalacas, Birzgales, Zosēniem, Lēdmanes, Ciblas, Meirāniem, Barkavas, Degumniekiem, Sauleskalna, Vestienas. Vairāk kā simts dejojošās sievietes  ļausies Dejas prieka vilinājumam, kas izpaudīsies deju rakstos, tērpu dažādībā, saugriežu laika maģiskajā burvībā, kad sieviete spēj pieburt sev un saviem tuvajiem cilvēkiem veselību, veiksmi, gūstot enerģiju, spēku no dabas un dejas. Priecē, ka ir sabiedrības daļa, kas atbalsta šos “mazos deju svētkus” gan ar vārdiem, gan darbiem. Tāpat ir tik patīkami redzēt daudz smaidošu seju - gan deju laukumā, gan skatītāju rindās. Tas liecina par to, ka šādi svētki ir vajadzīgi.

Festivālu rīko un atbalsta: Gaigalavas kultūras nams, Gaigalavas pagasta pārvalde, Degumnieku tautas nams, Latvijas Senioru deju apvienība (LSDA), ūdenstūrisma attīstības centrs “Bāka” pie Lubāna ezera.

PROGRAMMA
17. jūnijā
Pulksten 11:00 festivāla atklāšana ūdenstūrisma attīstības centrā „Bāka”.
Pulksten 20:00 koncerts laukumā pie Gaigalavas kultūras nama. Koncertu kuplinās Rugāju pagasta dāmu vokālais ansamblis (vadītāja S.Anckina) un Bērzgales pagasta folkloras kopa (vadītāja A.Adijāne)
Pēc koncerta - Danču vakars. Par jautru mūziku gādās Dricānu kultūras nama lauku kapela (vadītājs J.Trūps)

!!! No pulksten 18:00 laukumā pie Gaigalavas kultūras nama darbosies Amatnieku un mājražotāju tirdziņš.
Visus pārdotgribētājus aicinām pieteikties pa tālruni 29498655 (Valentīna) līdz 16.jūnijam.

18. jūnijā
Pulksten 12:00 sieviešu deju kopu koncerts Gaigalavas kultūras namā „Nākat, sievas, sētiņā jautru danci uzdejot!”

Ieeja pasākumos bez maksas.
Visi laipni aicināti!Informāciju sagatavoja: festivāla sieviešu deju kopu koordinatore Ilze Purpļeviča.
Informāciju iesūtīja: "Klānu vēstis" redaktore Dace Kalniņa.

Ievietoja:
Inga Arāja
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »