"Baznīcu nakts" Madonas Romas katoļu draudzē

iesūtīts: 2017.05.30 10:53
Madonas Romas katoļu draudze aicina iesaistīties draudzes piedāvātajās aktivitātēs kultūras notikuma "Baznīcu nakts" ietvaros:

2.JŪNIJĀ
(piektdien)
Madonas Romas katoļu baznīcā
Pulksten 17:50 - Skan zvani
Pulksten 18:00 - Sv. Mise. „Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, tiekāms Viņš nāk.” (1Kor 11,16)
Pulksten 19:15 - Slavēšana. „..topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs.” (Ef 5, 18b-19)
Pulksten 20:30 - Videofilma par vērtībām draudzē. „Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic.” (J 20, 29)
Pulksten 21:00 - „Mūsu Tēvs debesīs”.
Tēvreizes lūgšana un dziesmas Madonas kultūras nama jauktā kora izpildījumā, diriģents Jānis Rijnieks.
Pulksten 22:30 - Adorācija. „..redzēja un ticēja.” (J 20,8)
Visu vakaru - Bībele. Īpašā vietā likti Svētie Raksti, lai varētu iedziļināties un lasīt. „Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu.” (Ebr 4,17)
Visu vakaru - Fotogrāfiju izstāde, veltīta draudzes ģimenēm

Svētceļnieku mājiņā pie baznīcas

Pulksten 19:15 - Radošas darbnīcas bērniem. „Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.”
(LK 18, 16b)
Pulksten 21:30 - Mielasts (ar groziņiem). „Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu.” (1 Kor 10,31)

Baznīcas dārzā

Pulksten 22:00 - Sporta aktivitātes. „Krietno cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu saglabājis.”
(2 Tim 4,7)
Pulksten 23:00 - Vakarēšana pie ugunskura ar dziesmām

Ieeja pasākumos bez maksas.

Vairāk par “Baznīcu nakts” pasākumiem: http://baznicunakts.lv/#jaunumi .Foto: Agris Veckalniņš.
Informāciju iesūtīja: Inese Elsiņa.

Ievietoja:
Inga Arāja

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »