MADONAS PILSĒTAS  KULTŪRAS NAMS

RAIŅA 12, MADONA, LV-4801, tel.64807423

direktore Ilze Šulce tel. 27871358

mākslinieciskās daļas vadītāja Ināra Cakule tel.26339045

kultūras pasākumu organiztore Aija Špure 26102796

e-pasts  madonasnams@inbox.lv

Biļešu kase: tel.64822631,

 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

  

Pasākumu plāns
Aprīlis

1.04.  Madonas deju apriņķa deju kolektīvu skate  

2.04. Brāļu Auzānu un slavenā Jersikas orķestra koncerts “Dziesmas, ar kurām izaugām”           15.00
          biļetes 8-, 10-, 12-, 15-, €    

2.04. Madonas pūtēju orķestris piedalās skatē Jelgavā

‌3. Pasākums barikāžu dalībniekiem                                                                                                         16.00

6.04.  Grupas “The Sound Poets”  koncerts                                                                                      19.00
‌          Biļetes biļetes 8-, 10-, 12-, €

‌7.04. Madonas koru apriņķa koru kopmēģinājums                                                                                    19.00‌ 

 8.04. Superšovs/ Burleska / 91.5 minūtēs apkārt pasaulei – Jolanda Suvorova  un draugi            19.00
‌         šovā piedalās Sankt- Pēterburgas parodists V. Jazz, akordeonists  M. Balaskā  / KanādA
‌        biļetes 7-, 8-, 9-, 10-, € biļešu paradīzes un k/t kasēs, darbosies kafejnīca

12.04. Klasiskās mūzikas mūziķu - dueta no Lietuvas- koncerts flautai un klavierēm                       19.00
‌           biļete  3-, €  tikai k/t kasē

9.04. Madonas novada amatierteātru skate  

                         

16.04. TDA “Vidzeme” jubilejas pasākums                                                                                          18.00

‌17.04. Lieldienu pasākumI
‌            
kopā ar folkloras kopu “Vērtumnieki”      Priežu kalniņā ( pārcelts uz kultūras namu)                        15.00
‌          “Vērtumnieku”  un folkloras kopas “Libe” / Kalnagravas/ lieldienu   gavilēšana pie kinoteātra Vidzeme  16.30

22.04. Madonas koru apriņķa koru skate

20.04. MVĢ pasākums  - Talanti                                                                              

22.04.  Madonas koru apriņķa koru skate                                                                                       12.00
‌ ( piedalās “Mantojums”, “Madona”)

23.04.Folkloras kopa “Vērtumnieki” piedalās skatē Cesvainē

26.04. Madonas pilsētas 1. v-skolas pasākums                                                 

27.04 Pasākums Černobiļas seku likvidētājiem                                                                                       14.00

28.,29. J. Simsona Madonas mākslas skolas pasākums                              

30.04.  Smieklu festivāls Aprils 2017                                                                                                 16.00
‌           biļetes 5-, 8-, 10-, €  tikai k/t kasē          
Maijs

1.05.  MNJD pasākums – spēle “Es mīli Tevi, Madonas novad!”                                                            16.00

4.05. Pasākums no cikla “Madona laiku lokos- 1946.- 1990.”                                                           17.00

    piedalās R. Blaumaņa Madonas TT aktieri, TDA “Vidzeme”, Madonas Saksofonu kvartets, Madonas k.n. Baleta studija, vokālistu konkursa “Cīrulītis 2017” dalībnieki, K. Kumsāra video sižeti, ieeja bez maksas

5. TDA “Vidzeme” piedalās koncertā Lubānā

6.05. Tautas tēlotājmākslas studijas “Madona” dalībnieces A. Auziņas personālizstādes atklāšana        16.00

7.05. J. Norviļa Madonas mūzikas skolas pasākums- koncerts   “Muzicējam kopā ar orķestri”           16.00
‌     
veltīts Madonas novada aizbildņu ģimenēm un  audžu ģimenēm

8.05. Iizglītības nodaļas pasākums- Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana 10.-12. klasei          14.00

9.05. Izglītības nodaļas pasākums – Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošan 1. - 9. klasei            13.00

10.05. Partijas “Latvijas Reģionu apvienība” tikšanās ar vēlētājiem                                                              16.30

11.05. Liepājas teātra izrāde “Divi kaili vīrieši”                                                                                  19.00
‌             biļetes 8-, 10-, 12-, € biļešu paradīzes un k/t kasēs

16.05. Madonas pilsētas 1. v-skolas pasākums  sākumskolai                                                                       12.00

18.05. Partijas “Vienoti Latvijai” tikšanās ar vēlētājiem                                                                               18.00

19.05. J. Norviļa Madonas mūzikas skolas pasākums- izlaidums                                                                  16.00

20., 21. Koris “Madona” pilsētā Tartu  piedalās sadraudzības pasākumā

21.05.Mūsdienu deju grupas “Aliens” 20 gadu jubilejas koncerts     “Izlaušanās”                           15.00

            biļetes 3-,  5-, €  tikai k/t kasē

23.05.  Madonas pilsētas 1. v-skolas un Madonas 2. v-skolas  apvienotā  sapulce                                         17.30

24. Partijas  “Zaļo un  zemnieku savienība”  tikšanās ar vēlētājiem                                                              17.00

26. Seminārs –Darba devēju seminārs                                                                                          10.00 – 12.00

26. J. Simsona Madonas mākslas skolas pasākums- izlaidums                                                                    17.00

27. Koncerts “Latvju bērni danci veda”   Cēsīs piedalās Mazā deju skola, “Pipariņi”

27. Madonas pūtēju orķestris piedalās modelēšanas koncertā Jelgavā

31. PII “Saulīte”     pasākums- izlaidums                                                  k. n.    17.00 

                        


NOTIEK BIĻEŠU IEPRIEKŠPĀRDOŠANA:

BIĻEŠU PARADĪZĒ un kinoteātrī "Vidzeme" kasē VAR IEGĀDĀTIES BIĻETES UZ MADONAS K.N. NOTIEKOŠAJIEM PASĀKUMIEM 2017. GADĀ                                          

Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

 t. informācijai  64807423       
 

 
Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »