MADONAS PILSĒTAS  KULTŪRAS NAMS

RAIŅA 12, MADONA, LV-4801, tel.64807423

direktora vietas izpildītāja Ilze Šulce tel. 27871358

mākslinieciskās daļas vadītāja Ināra Cakule tel.26339045

kultūras pasākumu organiztore Aija Špure 26102796

e-pasts  madonasnams@inbox.lv

Biļešu kase: tel.64822631,

 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

    

Kultūras namam- tautas namam-aizsargu namam 80!

 14.novembrī plkst.18.00 koncerts un izstāde

https://www.youtube.com/watch?v=5jKdGE4QjLo

https://www.youtube.com/watch?v=cfmXZhHuv0k

Pasākumu plāns
maijs

 1.05. Madonas koru apriņķa koru skate                                                                          k. n.           12.00
         piedalās senioru jauktais koris „Mantojums”, jauktais koris „Madona”

 2.05. Madonas iedzīvotāju tikšanās ar Madonas novada domes  deputātiem                k. n.           17.30

 4.05. Madonai – 90 , tematisks pasākums „Madona laiku lokos”                                       k. n.        18.00
‌      sadarbībā ar Madonas mākslas un novadpētniecības muzeju

    piedalās Valmieras teātra aktieris M. Bezmers, Praulienas pagasta jauktais koris, Madonas pilsētas 2.- 4. klašu koris, Madonas k.n. tautisko deju kolektīvs „Pipariņi",  K. Kumsāra video sižeti, J. Simsona Madonas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
‌    Ieeja bez maksas

4.05. Kokļu ansamblis „Rasa” piedalās kokļu festivālā „Kokles skan” Kolkā

5.05. Madonas VĢ pasākums – Talanti                                                k. n.    16.00

    Madonas novada amatierteātru skate    
‌6.05.    
  *  k. n. 20.00
- Ošupes pagasta Degumnieku t.n. amatierteātris "Cits modelis"
‌                         A.Grīniece  "Līgošanas nerātnības"( 1,20h), režisore Iveta Šķēle
         
‌7.05. 
  *  ‌ k.n.  10.00  - Praulienas pagasta Saikavas t.n. amatierteātris
‌                          
A.Neiburgas stāsta "Stum, stum" dramatizējums ( 40 min) , Režisore Aija Špure

*  k.n.   11.10 - Liezēres k.n. amatierteātris "Reālisti"
‌                         
A.Brigadere "Sievu kari ar Belcebulu"(1.30h),  režisore Laima Vanaga

  ‌  * k.n.  13.25  Mētrienas t.n.amatierteātris
‌                         A.Banka "Visi radi kopā"(1h) , režisore Anna Anita Amata

  * Augu ielā 27 MCity club telpās (Improvizācijas teātra "Spēle" telpās Jaunlazdonā) 15.35.  R. Blaumaņa Madonas TT 
‌                     Daniil Harmss "Prozas izlase", režisors Normunds Griestiņš

‌  * k.n.  16.40   Vestienas amatierteātris "Aušas" (45min)
‌                        H.T Krūmiņš "Atstātā līgava", režisore Agnese Ģērķe

‌  * k.n. 17.55 Sarkaņu amatierteātris "Piņģerots"
‌                     
Ē.Lānss "Galds" ( 1h) , režisore Gunta Apele

‌ 
* k.n. 19.10 Barkavas kultūras nama amatierteātris
‌                     
H.Paukšs "Skatītāji", režisore Dace Caune

7. Madonas novada uzņēmēju dienas Rīgā

    piedalās vokālā grupa „The sound effect”,  popgrupa „Smaidiņš”, Madonas pūtēju orķestris, mūsdienu deju grupa „Aliens”

11. Madonas novada skolu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas   pasākums                                       k. n.  13.00

12. SIA  Noravital – produktu prezentācijas seminārs, piedalīšanās ar ielūgumiem                           k. n.   10.00

13. Madonai -90 ,  koncerts "Ielūgums"  Sauleskalna tautas namā                                                       19.00  
‌        piedalās - Mazā deju skola, senioru deju kolektīvs "Atvasara", mūsdienu deju grupa "Aliens", vokālā grupa 'The Sound effect", Bērzaunes vidējās paaudzes deju kolektīvs "Atāls"   

14. Madonai – 90 , koncerts  "Ielūgums" Ļaudonas kultūras namā                                                        16.00

14. Madonai – 90 ,  koncerts "Ielūgums" Kalsnavas kultūras namā                                                       19.00

14.05. vokālā grupa 'The Sound effect" piedalās Latvijas vokālo ansambļu III kārtas skatē

20. J. Simsona Madonas mūzikas skolas izlaidums                               k. n.   16.00

20.-22.  "Madonai 90" Amatiermākslas plenērs "Krāsas uzplaukst Madonā"
‌             Mākslas studija „Madona” piedalās plenērā

21. Madonai – 90  , koncerts Dzelzavā

21. Jauktais koris „Madona” piedalās Muzeju nakts pasākumā Madonā

26. PII „Saulīte” izlaidums                                                                     k. n.   17.00

27. J. Simsona Madonas mākslas skolas izlaidums                               k. n.    17.00

28. Madonai – 90, koncerts "Ielūgums" Vestienas estrādē    

28. Tautisko deju kolektīvs „Pipariņi” piedalās koncertā „Latvju bērni danci veda” Ludzā

29. Mūsdienu deju grupa „Aliens”  piedalās jauniešu dienās Rubeņu pagastā

31. PII ”Kastanītis”  izlaidums                                                                  k. n.  16.00


‌NOTIEK BIĻEŠU IEPRIEKŠPĀRDOŠANA:


‌‌Biļetes uz vasaras pasākumiem

15.jūlijā plkst. 19.00 Madonas estrādē Muzikāla komēdija „Septiņas vecmeitas”
‌ piedalās R. Vazdika, L.Kirmuška, J. Ļaha, O. Dreģe u.c. biļetes – pirmās 300gab- 5-, €, vēlāk 8-, €, izrādes dienā- 10-, €


 

‌Biļešu kase:

 tel.64822631,
 k/t "Vidzeme" Tirgus ielā 5
 darba laiks O,T,C,P 10.00 - 16.00 
 un kinofilmu demonstrēšanas vakaros 

 t. informācijai  64807423                                               

 
 

 
SuperMikrofons- plakāts.jpg
madona_lokos-01.jpg
teatru skate.jpg
  
Copyright © 2008-2016 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »