Madonas pūtēju orķestris Cesvainē

iesūtīts: 2017.09.29 14:17
23.septembrī Cesvaines ev.-lut. draudzes baznīcā notika labdarības koncerts Cesvaines pils atjaunošanai. Koncertā piedalījās Madonas pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris, diriģents Andrejs Cepītis, Latvijas izdevniecību jauktais koris “Burtnieks”, diriģents Egils Lipšāns, mūziķis Valters Frīdenbergs. Kopīgu ticību labiem darbiem un mīlestībai – Cesvainei stiprināja mācītājs Reinis Bikše. Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats stāstīja par nākotnē veicamajiem atjaunošanas darbiem Cesvaines pilī. Par koncerta organizēšanu rūpējās Cesvaines muzeja vadītāja Daiga Matroze. Ziedojumos šajā koncertā tika savākti 645 eiro, kas tiks izlietoti Cesvaines pils Mūziķu telpas restaurācijai. Paldies visiem, kuri bijām kopā! Madonas pilsētas kultūras nama direktore Ilze Šulce