Arī Tu vēl vari iesaistīties!

iesūtīts: 2017.09.06 19:19
Lai arī jau notikušas pirmās tikšanās un Madonas pilsētas kultūras nama kolektīvi pamazām ir uzsākuši savu darbošanos, tomēr Tev vēl ir iespēja pievienoties kādam no Tev interesējošajiem kolektīviem!


Kolektīvs un vadītājs

Pirmā tikšanās

Mēģinājumi

informācija

Tautisko deju kol. "Pipariņi"

 ( Gunta Beķere)

4.sept.plkst.15.30

Pirmdiena, trešdiena

15.30 – 17.00

 

Breika deju klubs

(Andis Aizpurietis)

4.sept. plkst.19.00

Pirmdiena 19.00 – 21.00

Ceturtdiena 18.00 -22.00

Aicinām jaunus un esošos dalībniekus

Tautisko deju kol. 1.-3.klase

 (Maija Rijniece)

5.sept. plkst.17.30

Otrdiena, ceturtdiena

14.30-15.30 1.-2.klase

Aicinām jaunus un esošos dalībniekus

Tautisko deju kol. 3.-4.klase

 (Maija Rijniece)

5.sept. plkst.17.30

15.30 – 17.00 3.-4.klase

Aicinām jaunus un esošos dalībniekus

Tautisko deju kolektīvs 1.-2.klase – vad.Zeltīte Dūrīte

11.sept.plkst.17.oo

Pirmdiena, trešdiena 14.00-15.00

Aicinām jaunus dejotājus

Madonas valsts ģimnāzijas 6-9 klašu kol.
( Gunta Beķere, Jeļena Rudzīte)


‌ TDA „Vidzeme” (16-26 gadi)

(Rudīte Jurciņa)

 

4.septembrī plkst.17.00
‌5.sept. plkst.18.00

Pirmdiena trešdiena
‌17.00 - 18.30‌Otrdiena ceturtdiena

17.00-18.30;

18.30-20.00


‌Aicinām papildus jaunus dalībniekus

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vidzeme”  (Rudīte Jurciņa)

5.sept.plkst.20.00

Otrdiena, ceturtdiena

20.00 -22.00

 

 Kokļu ansamblis „Rasa” , vadītāja Inese Ābola

6.sept.plkst.17.10

Trešdiena 17.10

Nodarbības mūzikas skolā

 Popgrupa „Smaidiņš”

1.-4.klase (Ilze Rijniece)

9.sept.plkst.12.00

Sestdiena 11.00-12.00

Aicinām jaunus dalībniekus

 Mūsdienu deju grupa „Aliens”

1-12.klase  (Ināra Cakule)

15.sept.plkst.17.00

Pirmdiena, trešdiena

13.00-14.00 1.-3.klase

14.00 – 15.00 2.-4.klase

15.00 – 16.30 4.-6.klase

16.30 – 18.30 7.-12.klase

 

 Tautas tēlotājmākslas studija „Madona”  (Līga Kalniņa)

4.sept.plkst.17.00

Pirmdiena, piektdiena 17.00 – 20.00

 

 Senioru deju grupa “Madonas dāmas”   (Maija Rijniece)

6.sept. plkst.19.00

Trešdiena 19.00 – 21.00

Aicinām jaunas dalībnieces

 Jauktais koris Madona

 (Jānis Rijnieks)

20.sept.plkst.19.00

Trešdiena 19.00-21.30

Aicinām arī  jaunus dalībniekus

Madonas pūtēju orķestris   

( Andrejs Cepītis)

26.sept.plkst.10.00

Sestdiena 10.00-14.00

 

 Vecākās paaudzes deju kolektīvs „Atvasara” Maija Rijniece

25.sept.plkst.19.00

Pirmdiena 19.00-21.00

 

 Folkloras kopa „Vērtumnieki”

( Ingrīda Grudule)

3.okt. plkst.17.00

Otrdiena 17.30-19.00

Priecāsimies par katru jaunu dalībnieku. Īpaši gaidītas ģimenes

 Senioru jauktais koris „Mantojums” ( Ināra Stepāne)

5.okt. plkst.14.00

Otrdiena 14.00 – 17.00

 

Dance Mix sievietēm – kustība un deja, Latino, Flamenco, afro u.c.ritmos ( Gunta Dreimane)

19.sept.plkst.18.00

Otrdiena ceturtdiena  18.00 – 20.00

Aicinām jaunus dalībniekus

Jogas nodarbības

12.sept.plkst.18.00

Otrdiena 18.00 – 20.00

Gaidām visus, kas vēlas pievienoties

Kontaktinformācija – Ināra Cakule 26339045