Jaunās ieceres un plāni

iesūtīts: 2017.08.29 14:27
Kultūras nama kolektīvu vadītāji 23.augustā tikās radošajā grupā, lai apspriestu un pārrunātu nākošās sezonas aktualitātes un plānus. Protams, ka galvenā uzmanība šogad visa tiks vērsta uz sagatavošanās procesu Dziesmu deju svētkiem - repertuāra apguve, tērpi, mēģinājumi un koncerti. No kultūras nama uz svētku dalībnieku statusu pretendē 10 kolektīvi - Pūtēju orķestris, TDA Vidzeme B UN D grupā, senioru deju kolektīvs "Atvasara", Mazās deju skolas 4-5.klašu kol., TDK Pipariņi, Folkloras kopa "Vērtumnieki", jauktais koris Madona, senioru koris Mantojums, koklētāju ansamblis "Rasa".