Domes komitejas

Finanšu un attīstības komiteja:

 1. Agris Lungevičs
 2. Zigfrīds Gora
 3. Ivars Miķelsons
 4. Andrejs Ceļapīters
 5. Artūrs Čačka
 6. Andris Dombrovskis
 7. Antra Gotlaufa
 8. Artūrs Grandāns
 9. Gunars Ikaunieks
 10. Valda Kļaviņa
 11. Valentīns Rakstiņš
 12. Andris Sakne
 13. Rihards Saulītis
 14. Inese Strode
 15. Aleksandrs Šrubs
 16. Gatis Teilis
 17. Kaspars Udrass
Izglītības un jaunatnes lietu komiteja (mēneša 2. ceturtdiena plkst.14:00):
 1. Andrejs Ceļapīters
 2. Zigfrīds Gora
 3. Valda Kļaviņa - komitejas priekšsēdētāja
 4. Agris Lungevičs - komitejas priekšsēdētājas vietnieks
 5. Valentīns Rakstiņš
 6. Inese Strode
 7. Gatis Teilis
Sociālo un veselības jautājumu komiteja (mēneša 2. trešdiena plkst.13:00):
 1. Artūrs Čačka
 2. Zigfrīds Gora
 3. Artūrs Grandāns
 4. Ivars Miķelsons
 5. Andris Sakne - komitejas priekšsēdētājs
 6. Gatis Teilis - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 7. Kaspars Udrass
Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komiteja (mēneša 2. trešdiena plkst.10:00):
 1. Andrejs Ceļapīters
 2. Artūrs Čačka
 3. Antra Gotlaufa
 4. ‌Ivars Miķelsons
 5. Rihards Saulītis - komitejas priekšsēdētājs
 6. Aleksandrs Šrubs - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 7. Kaspars Udrass
Kultūras un sporta komiteja (mēneša 2. ceturtdiena plkst.10:00):
 1. ‌Andrejs Ceļapīters
 2. Andris Dombrovskis
 3. Antra Gotlaufa - komitejas priekšsēdētāja
 4. Artūrs Grandāns - komitejas priekšsēdētājas vietnieks
 5. Gunars Ikaunieks
 6. Valda Kļaviņa
 7. Aleksandrs Šrubs - komitejas priekšsēdētājas vietnieks
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »