Aicina iesaistīties spēles par Madonas novadu tapšanā!

iesūtīts: 2017.07.06 13:27
Biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS” sākusi īstenot projektu „Gailis ganos” (Latvijas Kultūras ministrijas un nodibinājuma „Valmieras novada fonds” finansējums). Biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS” dibināta 2009.gadā, tā darbojas Madonas novada Aronas pagastā. Tās mērķis – labvēlīgas vides un attieksmes veidošana pilsoniskās sabiedrības aktivitātei un visu paaudžu sadarbībai atbilstoši cilvēku vecumam, interesēm un vajadzībām.

Projekta „Gailis ganos” mērķis - izveidot interaktīvu spēli par Madonas novadu „Gailis ganos”, veicinot starppaaudžu sadarbību un piederības sajūtu savam dzimtajam pagastam un novadam.

Spēles moto: Madonas novada simbols Gailis dodas ganos – iepazīstas ar pilsētas un 14 novada pagastu teritorijām, dabu, vēsturi, cilvēkiem, kultūru, sportu, pārbauda esošās un iegūst jaunas zināšanas par Madonas novadu.

Tiks izveidoti 30 spēles komplekti, kas tiks uzdāvināti Madonas pilsētai un katram pagastam, sagaidot Latvijas 100.dzimšanas dienu. Spēli varēs spēlēt ikviens Madonas novada iedzīvotājs neatkarīgi no dzimuma un vecuma (sākot no skolas vecuma), tādējādi ne tikai pārbaudot savas zināšanas, bet arī apgūstot jaunas par savu pagastu, par Madonas novadu kopumā, par tā ievērojamākajiem cilvēkiem, dabas objektiem, aktīvākajiem sportistiem, nozīmīgākajiem kultūras notikumiem utml. Izveidojot interaktīvo spēli „Gailis ganos”, vēlamies apzināt Madonas novada kultūrvēsturisko mantojumu, dabas unikalitāti, cilvēkus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu novada vētures līkločos, kā arī veicināt iedzīvotāju piederību savam pagastam, novadam, sagaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu.

Lai izveidotu interaktīvo spēli „Gailis ganos”, biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS” vēlas sadarboties ar visām Madonas pilsētas un Madonas novada pagastu pārvaldēm, to struktūrvienībām (Jauniešu centriem, izglītības iestādēm, bibliotēkām, kultūras namiem, lai iegūtu maksimāli precīzu informāciju spēles kartīšu izveidošanai. Spēles kartītēs (kopā 210 gb.) būs jautājumi un atbildes par Madonas novadu, kas sevī ietvers vairākas jomas (cilvēki, daba, kultūra, vēsture, vispārīgi). Spēles sagatavošanā (informācijas iesūtīšanā) iesaistīsies 9 novada Jauniešu centri (JC), izglītības iestādes, visas Madonas novada bibliotēkas, kultūras iestādes u.c. pagastu pārvalžu struktūrvienības.

Spēle tiks izveidota kā dāvana Latvijas 100. dzimšanas dienā, veicinot iedzīvotāju piederības sajūtu savam pagastam, Madonas novadam, Latvijai, jo Latvija tie esam mēs visi, sākot ar savu māju, pagastu, novadu.

Ar interaktīvās spēles „Gailis ganos” palīdzību jaunākās paaudzes apgūs sava novada vēsturi, iepazīs ievērojamu cilvēku sasniegumus gan sportā, gan kultūrā, gan mākslā, gan izglītībā, iepazīs svarīgākos dabas objektus, iegūs vispārīgas ziņas par pilsētu, pagastiem. Katram pagastam un pilsētai ir sava vēsture, bet, iesaistoties informācijas sagatavošanā, katrā pagastā būs jāpadomā par to īpašo, ar ko var izcelties, kas būtu nozīmīgs un ievērojams, sagaidot Latvijas simtgadi.

Mūsu lūgums Jums – līdzdarboties spēles „Gailis ganos” tapšanā! Proti, mēs lūdzam Jūs sadarboties savā pagastā un kopīgi vienoties par jautājumu un atbilžu sagatavošanu un nosūtīšanu biedrībai „ARONAS PĪLĀDZIS” uz epastu: aronaspiladzis2013@inbox.lv, lai mēs varētu izveidot spēli „Gailis ganos”.

Plānots, ka spēlē būs 210 kartītes, uz katras no tām pa 5 jautājumiem. Kopā par Madonas novadu būs 1050 jautājumi un atbildes. No katra pagasta un Madonas pilsētas ir nepieciešami kopā 70 jautājumi un atbildes. Spēlē būs 5 tēmas –

  • par pagasta/pilsētas vēsturi – 14 jautājumi,
  • ·         par dabu (kalni, upes, ezeri, īpašas vietas utt.) – 14 jautājumi,
  • ·         par kultūru (ievērojami kultūras darbinieki, notikumi utml.) – 14 jautājumi,
  • ·         cilvēki (sportisti, mākslinieki, mūziķi, sabiedriskie aktīvisti utt.) – 14 jautājumi,
  • ·         vispārīgi (interesanta informācija, fakti par pagastu/pilsētu) – 14 jautājumi.

Projekta realizēšanas laiks ir sadalīts pa vairākiem posmiem. Pirmais un darbietilpīgākais posms ir tieši informācijas iegūšana, kurā lūdzam Jūs iesaistīties ar sava pagasta/pilsētas nozīmīgākajiem cilvēkiem, dabas pieminekļiem un objektiem, kultūras un vēsturisko dzīvi, vispārīgiem, bet ne mazāk svarīgiem faktiem par savu dzīvesvietu!

Lūdzu esiet atsaucīgi un līdzaktīvi interaktīvās spēles par Madonas novadu „Gailis ganos” tapšanā un izgatavošanā!

Jūsu sagatavotos jautājumus un atbildes gaidīsim līdz š.g. 15.augustam! Priecāsimies, ja elektroniski iesūtīsiet arī kādas fotogrāfijas ar Jūsu pagasta/pilsētas nozīmīgākajiem cilvēkiem, vietām, objektiem utml.

Projekts tiek realizēts ar Latvijas Kultūras ministrijas un nodibinājuma „Valmieras novada fonds” finansējumu

Biedrības „ARONAS PĪLĀDZIS” valdes priekšsēdētāja, 

projekta „Gailsi ganos” vadītāja                                                       

 Iveta Kaparkalēja

Tālr.nr. 26363415

aronaspiladzis2013@inbox.lv, mc1.stavs@madona.lvMateriālu ievietoja
Indra Veipa 
foto I. Veipa
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »