Paziņojums par telpu Gaujas ielā 13, Madonā nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības telpu Gaujas ielā 13, Madonā nomas tiesības. Telpas atrodas Madonas novada pilsētas Sporta centra 2.stāvā 80,2kv.m platībā, telpas tiek nodotas nomai ar lietošanas mērķi – ēdināšanas pakalpojuma sniegšana. Nomas līguma darbības termiņš – 3 gadi. Telpu sākotnējā nomas maksa, kas ir izsoles sākumcena, ir EUR 2,17 (divieuro 17 centi) mēnesī par 1 kv.m. Papildus noteiktajai nomas maksai tiek aprēķināts Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis EUR 0,10.
iesūtīts: 01.10.2019lasīt tālāk »

Par nekustamā īpašuma izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Cukurpunkts”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā.
iesūtīts: 14.12.2018lasīt tālāk »

Par nekustamā īpašuma izsoli

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 1 “Gobas”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā.
iesūtīts: 28.06.2018lasīt tālāk »

Nekustamā īpašuma "Eglaine" izsole

Madonas novada Barkavas pagasta pārvalde 13.07.2018 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Eglaine”, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, kadastra apzīmējums 7044 008 0124, kas atrodas 2 km attālumā no Barkavas braucot Madonas virzienā, 400 metru attālumā no autoceļa P84 Madona - Varakļāni.
iesūtīts: 21.06.2018lasīt tālāk »
   1 2 3 4 5   
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »