Izglītības psihologa pakalpojumi

Pakalpojuma nosaukums

Izglītības psihologa pakalpojumi

 

Pakalpojuma apraksts

 

  • sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem, palīdz skolēniem risināt problēmas, kas traucē mācībām;
  • pēta bērnu psiholoģisko gatavību skolai; sniedz ieteikumus, lai veicinātu jaunāko klašu skolēnu iejušanos skolā;
  • veic diagnosticējoši – koriģējošu darbu ar skolēniem, kuriem ir mācību un uzvedības problēmas;
  • pēta skolēnu intelektu, uzvedību, izziņas procesus, saskarsmes iemaņas un personību, izmantojot dažādas izpētes metodes;
  • vei psiholoģisko izpēti un sniedz atzinumu pedagoģiski medicīniskai komisijai;
  • piedalās mācību stundās un vēro, kā skolēni sadarbojas savā starpā un ar skolotāju;
  • veic klases kā grupas psiholoģisko izpēti un skolas emocionāli psiholoģiskās vides izpēti, izstrādā ieteikumus pedagogiem efektīvākam darbam;
  • konsultē skolēnus individuāli un grupās par mācību jautājumiem, pašattīstību, savstarpējām attiecībām, konfliktu risināšanu un citām psiholoģiskām tēmām;
  • konsultē vecākus par bērnu audzināšanu;
  • sadarbojas ar izglītības iestāžu vadību, pedagogiem, sociālo pedagogu, speciālo pedagogu un logopēdu, lai izstrādātu un īstenotu skolēna atbalsta pasākumu plānu.

 

Atbildīgā iestāde

 

Pašvaldības Izglītības nodaļa

Pakalpojuma saņēmējs

·         Bērns, kurš mācās novada izglītības iestādēs vai dzīvesvieta deklarēta novadā;

·         Bērna vecāki, ja nepieciešama psiholoģiska konsultācija par bērnu audzināšanas, izglītošanas jautājumiem;

·         Novada izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji.

 

 

Pakalpojuma apmaksas veids

 

bezmaksas

 

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

 

klātienē; telefoniski

Adrese, uzziņas, konsultācijas

 

Inese Vaniņa, Izglītības nodaļas psiholoģe inese.vanina@madona.lv , tālrunis – 29470907, adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 401.kab.

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Psihologu likums; Psihologu ētikas kodekss

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

 

 

 

Kategorijas

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »