Izglītojamo skaits Madonas novada pašvaldības skolās uz 01.09.2016.