Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss - 2019

iesūtīts: 2019.03.21 11:09
Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.89 (protokols Nr.3; 45.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu - 2019.

Konkursa mērķi:

  1. Veicināt un finansiāli atbalstīt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu brīvdienās;
  2. Veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radošās un individuālās pašizpausmes, kā arī veselīgu dzīvesveidu;
  3. Atbalstīt Madonas novada izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanā, organizējot nometnes un sekmējot to darbības kvalitāti.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2019.gada 30.aprīlī, plkst.16.00 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – 15.05.2019.

Nometņu norises laiks – 2019.gada skolēnu brīvdienas


Nolikums
Veidlapa
Saturiskā atskaite
Finanšu atskaite


Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste

V.Vecozola

64860071

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »