Izsludina konkursu uz vakanto Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amatu

iesūtīts: 2018.10.01 18:49
Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” Madonas novada pašvaldības dome 27.09.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.409 “Par Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amata konkursa apstiprināšanu” (protokols Nr.18, 33.p.).

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties šeit.

 

Prasības pretendentiem/ -ēm:

· uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

· izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

· valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

· vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze interešu izglītības iestādes vadības darbā;

· zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;

· zināšanas un prasmes darbā ar jaunatni;

· vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;

· teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;

· labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;

· pieredze darbā ar projektiem;

· labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

· pieteikums (veidlapa – nolikuma 1.pielikums);

· īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;

· izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas;

· valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);

· pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Madonas Bērnu un jauniešu centra darbības un attīstības virzieniem (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000);

· citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amatā.

 

Dokumentus pieteikumam uz Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amatu pretendenti var iesniegt līdz 2018.gada 26.oktobrim plkst.16.00:

·         personīgi Madonas novada pašvaldībā, 101.kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā;

·         nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801;

·         ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu: dome@madona.lv.

Tālrunis uzziņām: 64860562
 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »