Izsludināta izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta īstenošanas 2. kārtā

iesūtīts: 2017.12.05 08:46
(8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”)

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2018. gada 18. janvārim.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma (NOLIKUMS) prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām, iesniedzot pieteikuma veidlapas. Visus dokumentus, kuri attiecas uz iestāžu pieteikšanos piegušo izglītības projekta īstenošanas 2. kārtā atradīsiet mājaslapas sadaļā DOKUMENTI UN VEIDLAPAS.

*izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas

Mācību vajadzību saraksti publicēti par šādām nozarēm

 • Būvniecības nozare
 • Drukas un mediju tehnoloģiju nozare
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare
 • Ēdināšanas pakalpojumu un tūrisma nozare
 • Enerģētikas nozare
 • Ķīmiskās rūpniecības nozare
 • Kokrūpniecības nozare
 • Kultūras nozare
 • Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare
 • Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozare
 • Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare
 • Transporta un loģistikas nozare

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs atlases komisija, kuras sastāvā ir VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestādes pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas Projekta mācību piedāvājumā.
Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai (METODIKA), visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – 2018. gada jūnijs.

Papildu informācija

VIAA kontaktpersonas: Ingus Zitmanis, tālr. 67854771, e-pasts: ingus.zitmanis@viaa.gov.lv; Kristīne Logina, tālr. 67854760, e-pasts: kristine.logina@viaa.gov.lv; Nelda Mikanova, tālr. 67854769, e-pasts: nelda.mikanova@viaa.gov.lv


 
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »